Regeringen börjar släppa fångna imamer

Regeringen vinner mot SÄPO Säkerhetspolisens attack mot muslimska ledare med terrorkopplingar ser ut att stoppas på halva vägen av regeringen. Trots att SÄPO tvingat Migrationsverket att fatta beslut om utvisning av imamerna har utvisningarna stoppats av regeringens myndighetsaktivister, och nu börjar islamistledarna släppas ut i samhället igen.

En av de sex fångna imamerna som gripits efter aktioner från Säkerhetspolisen (SÄPO) har släppts. Det rör sig om en islamistledare i Göteborg som går under namnet Abdel Nasser El-Nadi.

Den 5 Juli i år tvingade Säkerhetspolisen Migrationsverket att fatta beslut om utvisning av El-Nadi, till hans hemland Egypten. Men eftersom myndighetsaktivister på Migrationsverket påstår att Egyptens regering "förföljer" militanta islamistledare med terrorkopplingar vägrar den Socialdemokratiska myndigheten att fullfölja utvisningsbeslutet.

El-Nadi hade överklagat utvisningsbeslutet till regeringen, och yrkat på att släppas ut ur förvaret. Och nu har sossarna och miljöpartisterna i Migrationsöverdomstolen fattat beslut om att frisläppa El-Nadi.

Detta trots att Migrationsöverdomstolen påstår sig dela Säkerhetspolisens bedömning att El-Nadi kan komma att hålla sig undan rättvisan, eller fortsätta den verksamhet som gjort att SÄPO vill utvisa honom.