Terroranklagade muslimledare får stanna

Myndighetsaktivister tog beslutet Migrationsdomstolen har börjat ta beslut om de muslimska ledare som sitter fängslade av SÄPO för terrorkopplingar. I alla fallen dömer "domstolen" att de muslimska ledarna, som uppmanar sina anhängare att rösta på Socialdemokraterna och Miljöpartiet, får stanna i Sverige.

SÄPO:s konflikt med regeringen kommer att öka i och med att Myndighetsaktivister på Migrationsdomstolen tagit ställning för de terroranklagade muslimska ledare som sitter fångna i Sverige efter säkerhetspolisens gryningsräder.

Vänsteraktivisterna som styr Migrationsdomstolen beslutar att:

1) De utländska männen utgör ett hot mot Sverige.

2) Migrationsdomstolen vägrar ändå att utvisa utlänningarna, eftersom deras rättigheter anses stå över svenskarnas.

3) Utlänningarna ska fortsätta vara fängslade utan rättegång och med hemliga anklagelser.

Myndighetsaktivisterna på Migrationsdomstolen har nämligen kommit fram till att det kan finnas människor i hemländerna som kämpar mot islamisk terrorism, och därför vill man inte utvisa de tillfångatagna muslimledarna.

I verkligheten beror såklart beslutet på att de muslimska ledare som sitter fångna efter Islam-kritiska aktioner av Säkerhetspolisen uppmanar sina anhängare att rösta på Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Ett stöd som kan handla om hundratusentals röster i valen, och som kan komma att dras in om ledarna utvisas.

-Han [Abo Raad] har uppmanat muslimer till att gå och rösta för den sittande statsministern, vilket en person med extrema åsikter inte skulle göra. Om man vill stämpla honom som radikal islamist så måste man sätta samma stämpel på oss alla, upplyser en terroranklagad gerillakrigare.

Migrationsdomstolens stöd till utländsk våldsbejakande extremism leder till att avgörandet nu måste fattas av regeringen, som måste välja mellan sina egna kärnväljare och Säkerhetspolisens (SÄPO:s) bedömningar om vad som är bäst för svenska folket.

Att SÄPO valt att slå till mot muslimledarna just nu anser många bero på att Socialdemokraterna är så försvagade efter Riksdagsvalet 2018 och höstens politiska skandaler.