6 imamer utvisas pga terroristkopplingar

Stödjer S+MP-regeringen De sex muslimska ledarna som sitter fångna hos SÄPO ska utvisas eftersom de anses sprida våldsbejakande extremism och påstås ha kopplingar till terrorism. Nu återstår att se om Socialdemokraterna är starka nog att rädda denna del av sin väljarbas, som grundas i klanröstning.

SÄPO har bestämt att via Migrationsverket utvisa 6 utländska imamer från Sverige, varav 4 är verksamma i Norrland. Det rör sig om ledaren för Gävles muslimer Abo Raad, hans son, en tjetjensk imam som också är verksam i Gävle, Umeåbornas imam Abo Sheima, samt imamer i Västerås och Göteborg.

Bland annat oroar sig SÄPO för radikalisering av de 6 000 ungdomar som varje år lämnar den Socialdemokratiskt styrda grundskolan som analfabeter på alla världens språk.

De flesta eller alla av imamerna stödjer S+MP-regeringen och uppmanar sina muslimska följare att klanrösta på regeringen. Mångkulturell klanröstning liknar hur S använder fackföreningarna, fast man har bytt ut klass mot ras eller religion.

Även när det gäller fackföreningar talar ledarna om för medlemmarna hur de ska rösta, bland annat genom reklam som finansieras av medlemsavgiften. På samma sätt har de terror-kopplade moskéerna blivit en del av "arbetarrörelsen" (numera snarare transfereringsrörelsen).

Anledningen till att imamerna nu utvisas är inte att de gjort något nytt de inte gjort förut, utan förklaringen ligger i att Socialdemokraterna försvagats så mycket sedan riksdagsvalet i höstas. Detta gör att partiet kanske inte längre kan skydda alla sina allierade bland de våldsbejakande extremisterna.

Det återstår därför att se om regeringen anser sig vara starka nog för att ta strid mot SÄPO och försöka stoppa utvisningarna av sina kärnväljare.

Efter att den svenska regimen lidit nederlag i inbördeskriget i Syrien har man vägrat att utvisa eller lagföra "återvändande" terrorister. Istället har man gett terroristerna ytterligare bidrag, samtidigt som man dömt en irakisk 3-barnspappa till fängelse för krigsbrott för att ha spottat en IS-terrorist i ansiktet.