Gävles och Umeås muslimledare utvisas

"Garanterad dödsdom" Gävles och Umeås muslimer står utan ledare efter att SÄPO tvingat fram utvisningsbeslut mot de båda imamerna. Orsaken är deras kopplingar till terrorism, och att SÄPO försöker att förhindra att Sveriges tusentals våldsbejakande islamister växer till tiotusentals.

Under April och Maj månad tillfångatogs sex muslimska ledare av SÄPO. Det började med att Gävles ledare Abo Raad (Riyad Jassim) greps tillsammans med sin son, och därefter greps ledaren för Umeås muslimer Abo Sheima (Hussein Al-Jibury). Därefter greps ytterligare muslimska ledare som anordnade protester mot de första gripandena, tills dess att alla muslimska ledare slutat protestera öppet.

Nu meddelas att Gävles imam och Umeås imam kommer att utvisas ur landet. Anledningen är att de enligt SÄPO är "säkerhetshot" som ökar terrorhotet. Detta genom att få fler muslimer att bli våldsbejakande extremister.

-Våra åtgärder handlar bland annat om att begränsa handlingsutrymmet för individer som förespråkar våld som medel för att nå sina mål, eller som försöker förmå andra att ansluta sig till grupper som använder våld för att ändra samhällsordningen, säger säkerhetspolisens chef Klas Friberg i ett pressmeddelande.

Beslutet som Migrationsverket tagit under påtryckningar från SÄPO kommer sannolikt att överklagas. Enligt Abo Raads familj innebär en utvisning en "garanterad dödsdom". Islamistledaren har befunnit sig i Sverige i 23 år, och hela den tiden levt under beskydd av socialdemokratin.

Utvisningarna har lett till protester från de socialdemokrater och andra regeringsanhängare som hjälpt muslimska ledare bygga upp våldsbejakande islamism i Sverige.