Muslimsk ledare i Umeå togs av SÄPO

Koppling till Gävles islamistledare Säkerhetspolisen har gjort ytterligare ett tillslag mot den av regeringen stödda islamismen i Sverige. Det är det andra tillslaget på kort tid och kan innebära att Sveriges finansiering och skyddande av terrorister kan vara på väg att omprövas.

En muslimsk ledare i Umeå togs på torsdagen i förvar av Säkerhetspolisen (SÄPO). Mannen är i 50-års åldern och påstås ha "kopplingar" till Gävles islamistledare Abo Raad, som togs av SÄPO förra veckan och som också sitter inspärrad i Stockholm.

Enligt rykten som journalister sprider kördes ledaren till Stockholm där han sedan låstes in så att han inte skulle kunna åka tillbaka till Umeå. I båda fallen använder sig SÄPO av Migrationsverket som maktmedel för att låsa in de muslimska ledarna.

Den radikala islamistiska rörelsen i Umeå är känd för att ha bjudit in Halmstads islamistledare Abu Muadh för att hålla "föreläsningar om kärlek" samt hålla fredagsbön för Islamiska Föreningen i Västerbotten.

SÄPO:s frihetsberövning av Gävles islamistledare ledde som väntat till protester i statliga medier, och igår demonstrerade även muslimer i Gävle och Sandviken mot förra veckans gripandet av Abo Raad och hans son. I Gävle hölls demonstrationen på Stortorget.

-De två senaste regeringarna bär till stor del ansvaret för att tillväxten av militanta extremister har kunnat fortgå relativt ostört till de nivåer de ligger på i dag - med flera tusen sympatisörer och hundratals personer som tagit värvning i IS, skriver Expressen.

Gripandena kan innebära en större korrigering av regimens politik

Gripandet av islamisterna kan ses i ljuset av att Socialdemokraterna och Miljöpartiet, båda delvis islamiserade, försvagades kraftigt i höstens val och i samband med detta tappade en stor del av sin demokratiska legitimitet. Samtidigt har statskuppen mot USA:s öppet islamofobiske president Donald Trump nu misslyckats, vilket kan ha stärkt anti-muslimska krafter inom de europeiska säkerhetstjänsterna.

Utvecklingen har lett till att SVT utropat att den politiska sjukdomen islamofobi är normaliserat i Sverige. Som ett led i normaliseringen slåss nu kommunister med islamisterna om makten inom vänstern, bland annat inom Socialdemokraterna, SSU och Miljöpartiet. Särskilt het är konflikten i just Umeå.

Det återstår att se om statens attacker mot muslimer stannar vid den Saudi-religiösa miljön, eller om de fortsätter in i Muslimska Brödraskapets Qatar-sponsrade "demokratiska" miljö och dess komplex av föreningar som delvis är skapade med hjälp av Socialdemokraterna för att mjölka skattebetalarna på pengar.

Så finansierar Sverige islamisk terrorism

Sverige har länge gett islamister en fristad, eftersom de påfallande ofta slåss mot den svenska regimens fiender, som exempelvis Ryssland, Syrien, Libyen och Israel. Senast i fallet med de terrordömda islamisterna med koppling till Strömsund, som regeringen vägrar att utvisa eftersom terroristerna "riskerar att drabbas av förföljelse" i länder som inte styrs av Socialdemokraterna.

Delar av den svenska eliten står också mycket nära Saudiarabien, som utbildat många av Norrlands islamistledare. Sveriges senaste regeringar har liksom många andra Västländer använt biståndspengar till att finansiera islamisternas krig mot sekulära vänsterregeringar i Tredje världen.

Den svenska regimens finansiering av islamistisk terrorism sker som regel genom statliga bulvaner som fungerar som en mellanhand, som exempelvis Forum Syd. Genom att Sida först ger biståndspengarna till "ideella" föreningar som Forum Syd kan man mygla bort offentlighetsprincipen, och på så sätt mörka att biståndspengarna går till terrorkopplade "hjälporganisationer".