Myndighetsvänstern utbildas av framtidens medborgare

Nytt vänsterextremt projekt Myndighetsvänsterns senaste Kulturmarxistiska projekt är att låta en afghansk student som kom till Sverige som analfabet utbilda en kvinnlig generaldirektör för en ny myndighet som hittats på av Socialdemokraterna.

DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) är en ny myndighet som Socialdemokraterna hittade på så sent som 2018, och är redan väl integrerad i den övriga myndighetsvänstern. Det senaste projektet för DIGG är att låta en av "framtidens medborgare" utbilda sin egen generaldirektör Anna Eriksson.

"Framtidens medborgare" är enligt Anna Erikssons egen utsaga en afghansk student som kom till Sverige som analfabet.

-På DIGG vill vi skapa ett hållbart välfärdssamhälle för framtidens medborgare, och då måste vi ju förstå framtidens människor, säger Generaldirektör Anna Eriksson.

Artikeln om myndighetsvänsterns senaste bravader är skriven av Pierre Ragnehag, som är en av SVT:s mest notoriska vänsterextremister och trollfabriksanhängare, ökänd för sina många falska nyheter.

Med vänsterextremt klingande artikelnamn som "Hussein ska få dig att rösta" använder Pierre Ragnehag sin anställning på SVT precis såsom arbetsgivaren regeringen kräver - positiva nyheter om regeringens politik varvas med kritiska reportage om oppositionen.

Några kritiska frågor till generaldirektören om hennes kontroversiella projekt är det naturligtvis inte tal om. SVT:s tidstypiska reportage är en ren "feel good" produkt riktad enbart till de egna anhängarna.

För andra, som tvingas finansiera vänsterextrema SVT mot sin vilja, finns värdet i den absurda situationen: Enligt SVT:s tanklösa kulturmarxism är det positivt med "omvända roller", vilket innebär att vänsterkvinnan, som fram tills nyligen var chef för ett kvinnligt frimurarnätverk, nu utbildas av en man.

Läs mer om samma ämne