Filipstad visar framtiden för Norrland

S-styre driver kommunen i konkurs Efter nödrop från kommunens Socialdemokratiska ledare om att massinvandringen leder till konkurs används nu Filipstad som skräckexempel i många tidningar, bland andra Expressen. Men S-politiken som drivs i Filipstad är standard nästan överallt i Norrland.

Filipstads kommun som är en inlandskommun i Värmland ligger några år före inlandskommunerna i Norrland, och visar med stor sannolikhet på vilken framtid som väntar.

Sedan glansdagarna har befolkningen i kommunen mer än halverats och 24 procent har bytts ut mot utländska medborgare. 70 procent av kommunens hyreslägenheter bebos numera av utomeuropeiskt födda. I en av skolorna är 90 procent av eleverna utlänningar. Lika stor andel av de vuxna migranterna försörjs av skattepengar.

-En hel del är på lågstadienivå, de har problem med att läsa och skriva, säger kommunstyrelsens ordförande sedan 16 år Per Gruvberger (S).

-För ganska många är det inte realistiskt att ta sig in på arbetsmarknaden.

-Vi klarar inte av det finansiellt. Vi får väl skicka in vår konkursansökan, kommenterar kommunchefen Claes Hultgren.

Men för bara tre år sedan predikade ordförande Gruvberger fortfarande för vänsteridén att "vi tjänar på invandringen". I en debattartikel i Dagens Samhälle förde han fram teorin att flyktingmottagande är lönsamt, bara staten betalar alla kostnader:

-Regeringens initiativ till att alla kommuner ska [tvingas] ta emot flyktingar är bra.

-På sikt drar hela landet nytta av de nyinflyttade [migranterna].

-Det är dags att dra upp strutshuvudet ur sanden och se sig om runt i landet. Staten måste ta ansvaret för försörjningen.

Givetvis finns det kortsiktiga vinster för kommunerna med massinvandring om staten betalar alla kostnader. Men för kommunens invånare innebär det en kostnad oavsett om det är kommunens eller statens skattepengar som förbrukas.

Även om detta borde ha varit självklart har det inte varit det för kommuninvånarna i Filipstad, som i likhet med många Norrländska väljare stödjer Socialdemokraterna.

Social kollaps kommer före ekonomisk konkurs

Förutom den enorma kostnaden för den misslyckade migrationspolitiken, och för den lika misslyckade och kostsamma integrationspolitiken, tillkommer en tredje faktor som förklaring till de Socialdemokratiska kommunernas konkursfärdighet. Denna faktor verkar parallellt med den liberala migrationspolitiken, och slår effektivt undan benen för den del av befolkningen som är tänkta att försörja migranterna.

Psykisk ohälsa bland unga, som går hand i hand med samhällets liberalisering och med den liberala drogpolitiken, har försatt en stor del av den svenska arbetarklassungdomen i en svår situation där knark och kriminalitet numera är en del av kulturen.

Det är lätt att identifiera problemkommunerna, bara genom att ganska hur kommuninvånarna röstat, och sedan överföra siffrorna till socioekonomiska faktorer. I Filipstad röstar 41 procent på Socialdemokraterna och 26 procent på Sverigedemokraterna. Just denna kombination av väljare är typisk för kommuner med stora problem med migration och droger.

I just dessa kommuner där väljarna stödjer huvudsakligen Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, och övriga partier är småpartier, är läget på kort sikt extra hopplöst. Detta eftersom frånvaron av M+KD omöjliggör för oppositionen att ta makten.

Det enda sättet att vända den negativa samhällsutvecklingen i dessa kommuner är att det Socialdemokratiska partiet krossas.

Läs mer om samma ämne