SVT lurade läsarna om sparkad S-politiker

"Sömnproblem" var egentligen en allvarlig missbruksproblematik som återkommande ledde till stök på offentliga platser. Nu kan Fjällsjö Nyheter avslöja historien om hur SVT ljugit för sina läsare i syfte att hjälpa Socialdemokraterna.

Socialdemokraten Jonne Norlin som är BAS-ledare i Kramfors tvingas nu lämna alla politiska uppdrag. Detta efter att återkommande ha "uppträtt stökigt". Den senaste incidenten ska ha inträffat på ett tåg den 6 December i år och Norlin ska då ha burit en namnskylt med namn och arbetsgivare på.

Men när en liknande "stökighet" inträffade våren 2015, vilket resulterade i att Norlin fick ta politisk time out, valde både SVT och Socialdemokraterna att ljuga om händelsen. Istället för att berätta vad som hänt konspirerade journalister och politiker tillsammans och publicerade falska nyheter för sina läsare:

"Anledningen ska vara att jobbet är hårt i kombination med personliga problem."

"Det är ett svårt jobb som man har hand om barn i. Han har haft sömnsvårigheter, säger Jan Sahlén (S), kommunalråd i Kramfors kommun", lurades SVT på sin 8,5 miljarder kronor dyra webbsajt.

Men en månad senare den 21 April 2015 publicerade Socialdemokraterna i Kramfors ett beslut på Marc Zuckerbergs hemsida Facebook som visar på hur SVT ljugit för sina läsare:

"Överenskommelse mellan Jonne Norlin och Kramfors Arbetarekommun"

"-Politiska förtroendeuppdrag ställer höga krav på redlighet och gott omdöme. Jonne Norlins nykterhet är en förutsättning för fortsatta förtroendeuppdrag för Kramfors Arbetarekommun. Mot bakgrund av detta har vi idag träffat en överenskommelse som gäller ett år framåt, säger Thomas Näsholm, ordförande i Kramfors Arbetarekommun."

"Enligt överenskommelsen ska Jonne Norlin genomgå ett behandlingsprogram där alla delar i behandlingsprogrammet är obligatoriska. Nykterheten kommer att följas upp via provtagning hos företagshälsovården och om nykterheten inte upprätthålls kommer fortsatt förtroendeuppdrag att ifrågasättas. Vidare får ingen jourtjänstgöring kopplat till förtroendeuppdraget förekomma under överenskommelsens giltighetstid."

"Överenskommelsen innebär att Jonne Norlin återgår i tjänst som BAS-nämndens ordförande."

I beslutet står ingenting om några "sömnproblem". Inte heller står något om att det handlar om "barn".

Syftet med SVT:s falska nyhet om Jonne Norlins missbruksproblematik verkar vara att påverka valet genom att skönmåla socialdemokraternas politiker, samtidigt som man regelbundet lyfter fram politiker från andra partier och utmålar dessa som klandervärda.

Jan Sahlén som ljugit för sina väljare är fortfarande kommunalråd i Kramfors kommun och tillika kommunstyrelsens ordförande. Detta trots att Kramfors har körts i botten av Socialdemokraterna och ekonomin är på väg att kollapsa, efter att Socialdemokraterna har drivit bort en stor del av den Ångermanländska arbetarklassen och istället importerat arbetslösa kärnväljare.

Läs mer om samma ämne