Ekologisk mat orsakar Global uppvärmning

Ny svensk forskning visar att ekologiskt odlat mat medför att koldioxidutsläppen nästan fördubblas jämfört med mat som besprutats med gifter och konstgödsel. Forskningsresultaten innebär att Klimattroende nu måste sluta äta ekologiskt, eller söka sig till alternativa fakta.

Ekologiskt odlat mat orsakar enorma koldioxidutsläpp jämfört med icke-ekologiskt odlat mat, vilket enligt växthuseffektteorin innebär en betydande Klimatpåverkan. Den nya faktan presenteras i en vetenskaplig studie som publiceras i tidskriften Nature, av bland andra den svenske forskaren Stefan Wirsenius, som är docent vid Chalmers i Göteborg.

-Vi har kommit fram till att ekologisk mat har större klimatpåverkan än konventionell mat. Det beror på att ekologisk mat kräver mer areal, mer mark för samma mängd mat, säger forskaren Wirsenius.

-Det är väldigt stor skillnad i avkastning. Det går åt nästan dubbelt så mycket mark för samma mängd vete när man odlar den ekologiskt.

Enligt studien ger ekologiska svenska ärtor 50 procent större Klimatpåverkan än icke-ekologiska ärtor och ekologiskt svenskt vete ger 70 procent större Klimatpåverkan.

Globalistisk ideologi bakom angreppen på ekologisk mat

Tidigare har Globalister angripit den ekologiska matproduktionen med argumentet att vita människor i Västvärlden då inte kan producera all den extra mat afrikaner behöver för att kunna fortsätta sin livsstil med många barn.

Afrikas folkmängd fördubblas varje generation. På 1960-talet fanns 300 miljoner afrikaner, på 1990-talet 600 miljoner, och nu 1,3 miljarder. För att utvecklingen ska kunna fortsätta krävs att européer slutar äta ekologiskt, har bland andra Centerpartiets jordbruksexpert Marit Paulsen gått till val på. Men få har lyssnat till varningsropen.

Men nu hoppas många Globalister att deras nya argument - att ekologiskt mat orsakar Global uppvärmning och leder till Jordens undergång - kan övertyga folk att sluta äta giftfri ekologisk mat.

Läs mer om samma ämne