Europas största vindkraftspark byggs i Piteå

Kostar 1 miljon i timmen Vindkraftsparken Markbygden i Piteå kommun byggs nu ut och planerna är nu att den ska bli dubbelt så stor som Stockholm. Att åka runt i parken och besöka alla vindkraftverken innebär en resa på tio mil.

Vindkraftsparken Markbygden ETT i Piteå kommun kommer att täcka en yta på ungefär 450 kvadratkilometer, vilket är dubbelt så stort som Stockholm, eller ungefär en tredjedel av Öland. Kostnaden är nästan 1 miljon kronor i timmen.

51 vindkraftverk är redan i drift och i år byggs ytterligare 60 stycken. Bygget kommer att ta ytterligare ett år och totalt kommer 179 vindkraftverk att resas.

-Det här blir Europas största vindkraftspark och definitivt en av världens största, säger Tomas Riklund som är projektets kommunikationskonsult.

-Man har byggt bland annat tio mil bilvägar. Det är dragit cirkus trettio mil markkabel av den grövre varianten och så har man gjutit drygt 100 fundament.

Detta är dock bara del 1 av 3 av Markbygden-projektet, som är tänkt att bestå av hela 1101 vindkraftverk och producera el till 400 000 familjer.

Hittills är det framförallt det utländska bolaget General Electric (Ge Energy) från USA som kommer att tjäna pengar på utbyggnaden av vindkraftsparken.

Vindkraftparken kommer att öka vindkapaciteten i Sverige med 12 procent och ge fyra ekonomiska föreningar i Piteå kommun 6,7 miljoner kronor per år under 20 års tid.

Läs mer om samma ämne