Sjukvården ska hjälpa Norrlänningar att knarka

Kan införas i hela Norrland Polisen är emot men SVT är för, och nu satsar allt fler landsting på att ge befolkningen rätt till snabb och gratis hjälp med sprutor och liknande för att bli höga på knark. Men kostnaderna för reformen kommer att bli stora, och pengarna tas från bland annat nedlagda BB.

Norrlänningar har länge varit förskonade från att tvingas betala skatt för att hjälpa missbrukare att knarka. Tvångsåtgärden har fram till i år varit förbehållen medborgare i storstäderna och i södra Sverige. Men från och med i år kan även alla Norrlänningar tvingas vara med och betala.

I Norrbotten och i Västerbottens län har i år invånarna tvingats se sina skattepengar omfördelas från vården, till drogrelaterad utrustning för att hjälpa utsatta människor att knarka. Även i Jämtland har Socialdemokraterna fattat beslut om att införa tvångsåtgärden.

Reformen kommer att innebära stora kostnader och kommer att slå hårt mot den redan underfinansierade vården. När alla Norrlänningar ska få rätt till gratis redskap för att knarka måste dessutom nya centraler öppnas över hela Norrland. Att behöva åka 10-20 mil för att få hjälp kan gå bra för kvinnor med värkar som är på väg till BB, men det funkar inte för missbrukare som vill bli höga av knark snabbt.

-Eftersom vi är ett stort län, kan det vara svårt att nå alla. På sikt tänker vi öppna filialer i andra delar av länet, säger Gunilla Persson som är överläkare i Umeå.

På tur står nu Västernorrland och Gävleborgs län, där frågan satts under utredning. Att "utvecklingen" går långsammare i just dessa två län beror till stor del på förekomsten av fler borgerliga attityder hos invånarna, vilket gör att ökade skatter för att underlätta missbruk ses som något fult.

I Riksdagen är det utländskt styrda Centerpartiet som varit pådrivande för att skatter ska finansiera missbrukares drogberoende. Centerpartiet är ökänt för sina människofientliga förslag om att legalisera knark, prostitution med lik, incest och liknande, förslag som verkar som hämtade från en manual om hur man snabbt förgör ett land och dess befolkning.

Numera är dock alla riksdagspartier livligt för att med andras pengar finansiera missbruket, förutom Sverigedemokraterna och Moderaterna som anser att varje kommun ska ha vetorätt.

Polisen har å sin sida meddelat att man är emot den nya reformen, och att man anser att den underlättar för människor att leva ett liv präglat av missbruk och kriminalitet. Reformen kommer efter åratal av kostsam vänsterpropaganda från bland andra vänsterextrema SVT.

Läs mer om samma ämne