Vänsterextrem rasismstudie kan innehålla fel

Resultaten kan behöva ändras Socialdemokraternas rasismstudie som gjorts via Sametinget, Umeå Universitet och en vänsterextrem HBTQ-same kan vara felaktig. Det varnar nu Umeå Universitet.

I början av månaden kunde Fjällsjö Nyheter rapportera om den stora studie om rasism mot samer som gjorts av en vänsterextrem HBTQ-same på en av Umeå Universitets institutioner för identitetspolitik.

Utifrån sin akademiska logik ansåg Umeå universitet att det var lämpligast att den vetenskapliga studien gjordes av en politiskt engagerad vänsterextrem same, som bland annat startat den första samiska Pride-festivalen och som lett projektet Queering Sapmi.

Studien visade att de flesta samer utsätts för rasism. Men nu varnar Umeå Universitet för att studien har utförts felaktigt. Interna granskningar visar att rapporten har formella och metodologiska brister, och att undersökningsmetoderna måste "kompletteras".

-Nu har vi hittat en del problem med metoddelen som behöver kompletteras.

-Det är för tidigt att säga om resultaten behöver kompletteras, de brister som granskningen visat rör en del formella brister samt brister i metod, säger Per Axelsson som är lektor vid Institutionen för idé och samhällsstudier på Umeå universitet.

Att resultaten kan komma att kompletteras betyder i praktiken att de kan komma att behöva ändras helt.

I början av året lämnade Samebyarna i Kiruna kommun samarbetet med kommunen med motiveringen att de utsätts för rasism av Socialdemokraterna och tjänstemännen som styr kommunen.

Även om det kan tyckas motsägelsefullt, är det inte ovanligt att samiska nationalister bemöts av rasism av anti-rasistiska svenska anti-nationalister, som bakbundna av sin ideologi ändå försöker att tillvarata sin egen grupps intressen.

Det ökande antalet bråk i Norrlands inland är enligt forskare den "mest allvarliga etniska konflikten i Sverige". Bakgrunden är ofta stridigheter om jakten och i slutändan om äganderätten till landet.