Ny vänsterextrem vetenskap uppfunnen

"Kritiska djurstudier" är en ny vänsterextrem vetenskap som uppfunnits i Sverige. Den nya vetenskapen är en fortsättning på den feministiska "genusvetenskapen" och den rasistiska "kritiska vithetsstudier".

En ny "vetenskap" har uppfunnits av "forskare" i Sverige. Forskarna är vänsterextremister och starka anhängare av den svenska regimen. Den nya vetenskapen kallas "kritiska djurstudier", och har politiskt släktskap med andra vänsterextremistiska "vetenskaper" som genusvetenskap och kritiska vithetsstudier:

"[Kritiska djurstudier har ett] mångvetenskapligt forskningsfält med nära koppling till djurrättsrörelsen, på samma sätt som genusvetenskapen har sina rötter i den feministiska rörelsen", skriver forskaren Helene Pederson på statens websajt genus.se.

Genus.se kallas även Nationella Sekretariatet för Genusforskning, och sajten används öppet av den svenska regimen för att legitimera sin pseudovetenskap.

-Vissa tycker att vi borde ägna oss åt något annat, något viktigare. Det tror jag att genusforskningens pionjärer känner igen, säger den nya vetenskapens uppfinnare Tobias Linné.

Tobias Linné var samme statligt anställde "forskare" som publicerade en debattartikel i Aftonbladet där han förklarade att mjölkdrickande är ett uttryck för Vit Makt.

Liksom de liknande "vetenskaperna" genusvetenskap och kritiska vithetsstudier har kritiska djurstudier ett tydligt politiskt syfte.

Medan genusvetenskap handlar om att ställa grupp mot grupp och kritisera män, och kritiska vithetsstudier handlar om att studera människor med vit hudfärg för att hitta fel hos dem, vill kritiska djurstudier finna fel på alla människor som inte är veganer.

Pengarna för sin forskning får forskarna av den Socialdemokratiska regeringen, som förordar höjda skatter för att ha råd med att fortsätta omforma samhället.