Så vill Alliansen krossa Välfärdsstaten

Massinvandring av lågutbildade människor ska överbelasta välfärdssystemen och omöjliggöra en fungerande välfärdsstat. Därefter kan väljarna övertygas om att rösta för privata välfärdsalternativ. Så ser planen ut från Alliansens sida, vilket också erkänns öppet av en tidigare Moderat-ledare som kallar politiken "extrem".

Moderaternas ledare Ulf Kristersson vill krossa Sveriges välfärdssystem med hjälp av massinvandring av svårintegrerade människor från tredje världen. Detta sägs nu öppet av tidigare Moderat-ledaren Bo Lundgren.

-Man ville krossa det svenska välfärdssystemet.

Så beskriver Moderaternas tidigare partiledare Bo Lundgren Ulf Kristerssons och Fredrik Reinfeldts migrationspolitik.

Ulf Kristersson ska krossa välfärdssystemen.

"Det är hemskt att säga det" förklarar Bo Lundgren, men Reinfeldts och Kristerssons massinvandringsplan leder till att människor "tvingas försörja sig själva, eller inte klara sig".

SVT mörkar hur Ulf Kristersson ska krossa välfärdssystemen.

Ulf Kristerssons onda plan för Sverige avslöjades av Granskning Sverige redan 2015, alltså två år innan Ulf Kristersson lyckades kuppa sig till partiledarposten i Moderaterna - något som skedde 2017.

Men i en nysläppt videofilm visas hur vänsterextrema SVT medvetet mörkar att berätta om Moderaternas planer för Sverige.

När Moderaternas ledare Ulf Kristersson ljuger och påstår att han inte förstod att massmigration kan krossa Sveriges välfärdssystem, trots att det hela tiden varit hans plan, så väljer SVT att inte avslöja honom. Detta eftersom SVT stödjer massinvandringspolitiken.

Centerpartiets migrationspolitik krossar välfärdssystemen.

I filmen ovan förklarar professorn i nationalekonomi Assar Lindbeck för Annie Lööf hur hennes migrationspolitik kommer att krossa välfärdsstaten.

Läs mer om samma ämne