Kenit steriliserades av Socialdemokraterna

Låstes in och steriliserades Tvångssteriliseringarna i Sverige 1934-2013 kastar en mörk skugga över Socialdemokraterna i årets valrörelse. Att partiet ersatt det Rashygieniska likriktningsprojektet med en Mångfaldspolitik som kraftigt ökar klassklyftorna kommer knappast att vända den nedåtgående trenden.

Kenit Ankarkrona i Torpshammar i mellersta Medelpad föddes 1942. När han var fyra år avled hans mamma, och pappan bodde på en annan ort och var enligt Kenit alkoholiserad. Därför hamnade Kenit på barnhem, och sedan fosterhem och slutligen på Boda Gård.

Boda Gård var en "anstalt för vanartiga pojkar" och låg nära "sinnesslöanstalten" Boda Borg, som idag är ett så kallat Äventyrshus i stil med Fångarna på fortet.

-Vi som bodde på Boda Gård och Boda Borg var som alla andra. Anledningen till att många av oss placerades var att vi inte hade någon som tog hand om oss när vi var barn, säger Kenit.

På Boda Gård fick Kenit arbeta 16 timmar om dygnet och när Kenit till slut flydde från arbetslägret infångades han och steriliserades. Detta gjordes på order av läkare som i sin tur utförde påbud som utfärdats av Socialdemokraterna.

Enligt vittnesmål bad ledningen på Boda Borg ibland lärare att sänka resultaten från IQ-tester för att lättare få Medicinalstyrelsens tillstånd till tvångssterilisering.

De Socialdemokratiska tvångssteriliseringarna hade legaliserats av Riksdagen 1934 och utökades sedan 1941. Propositionen hade lagts av Socialdemokraten Alfred Petrén och Centerpartisten Nils Wohlin. Lagen om tvångssteriliseringar avskaffades 1976 och samtidigt underlättades frivilliga steriliseringar, vilket snabbt fyrdubblade antalet steriliseringar. Tvångssteriliseringar av könsbytare fortsatte dock fram till 2013.

Rasbiologin ersattes med Mångfald

Syftet med de socialistiska tvångssteriliseringarna var Rashygienisk, det vill säga subjektivt sett rasförbättrande, och idéerna kom från USA där de sponsrades av bland andra Rockefeller-institutionerna.

Politiken sades syfta till att minska befolkningsökningen och göra medborgarna mer jämlika socialt och intellektuellt. Något som tillsammans med industrialiseringen och den kraftiga tillväxten i ekonomin flyttade fram arbetarklassens och medelklassens positioner i samhället, på bekostnad av överklassens makt.

Idag driver Rockefeller-institutionerna och Sveriges regering en motsatt politik. Miljörörelsen, som uppfanns av Rockefellergrupper, innefattar fenomen som Klimathotet, avindustrialisering av västvärlden, Nolltillväxt, och medföljande ökning av klassklyftor.

Med Nolltillväxt blir ekonomin ett nollsummespel, där alla samhällets pengar till slut hamnar hos de skickligaste spelarna, precis som i Poker. I ett Poker-spel utan Nolltillväxt skulle de förlorande spelarna hela tiden få nya pengar utifrån. Avindustrialisering av Västvärlden är metoden för att nå fram till Nolltillväxt-målet.

Även Massinvandringen och Pride-kampanjerna är politik som går tvärt emot Socialdemokraternas tidigare Rashygieniska politik. Istället för att sterilisera människor som påstods avvika från normerna, hyllas nu dessa för att de berikar samhället med "mångfald".

För överklassen är det dock inte mångfald av hårfärger som är det intressanta, utan mångfald av socialgrupper. Med Mångfaldspolitiken följer också en kraftig ökning av klassklyftorna, och etableringen av nya lågavlönade pig-liknande arbeten. Enligt regeringen är dessa nya yrken designade för att passa de som berikar mångfalden mest.