Socialdemokraternas historia

En ny dokumentärfilm från SD beskriver hur Socialdemokraternas ideologer förordade "småmord, hat och skräck" och hur den Socialdemokratiskt ledda regeringen försökte hjälpa Hitler att vinna Andra världskriget.

"Småmord är alldeles utmärkt, det sätter skräck i samhället. Vi ska sprida det gift som heter hat, så att vi blir redo för vilket våld som helst", konstaterades på Socialdemokraternas kongress.

I samband med valrörelsen släpper Sverigedemokraterna nu en valfilm om Socialdemokraternas "fascistiska" historia. Med Socialdemokraterna själv som källa visas bland annat hur partiet förespråkar hat, våld, terror och mord.

Redan på Socialdemokraternas första kongress definierar partiet sig själva som ett våldsbejakande extremistiskt parti som hotar den "borgerliga makten" med "våld", i syfte att framtvinga "eftergifter".

Detta tolkades av andra socialistpartier som Fascism, eftersom Socialdemokraterna liksom fascistpartierna stod för en kompromiss mellan arbete och kapital där kapitalet fortsatte att äga produktionsmedlen.

Kopplingen mellan Socialdemokraterna och "Fascism" bekräftas av SD:s valfilm, som utförligt beskriver hur Hitlers Nationalsocialister i Tyskland fick många av sina idéer från de svenska Socialdemokraterna. Speciellt de mest rasistiska idéerna. Mest känt är naturligtvis den Socialdemokratiska kampen för Rashygien, där sossar skulle mäta folks skallar.

Ursprungligen kom dock de Rashygieniska idéerna från USA, där de sponsrades av bland andra Rockefeller-grupperna.

Att Socialdemokratin egentligen är en våldsideologi bevisas av Socialdemokraterna i Finland som i ideologins namn gjorde en odemokratisk statskupp 1918 och startade Finska inbördeskriget och den så kallade "Röda terrorn".

Omkring 20 000 fångna Socialdemokrater dödades på olika sätt efter inbördeskriget, eftersom de ansågs vara farliga extremister. Av de Socialdemokrater som dömdes till döden var högutbildade oerhört överrepresenterade.

Se filmen om Socialdemokratin nedan: