159 miljoner migranter till Europa

"Replacement Migration" Makthavarnas mål att byta ut 159 miljoner europeer mot migranter innan 2025 debatteras nu flitigt i sociala medier. Därför förklarar vi bakgrunden till Replacement Migration.

Valsegrarna i USA, Italien och Österrike för så kallade "högerextrema" "främlingsfientliga" "krafter" (det nationella kapitalet) har lett till en stor debatt i sociala medier om FN:s plan för Replacement Migration, det vill säga att byta ut Europas befolkning mot afrikaner och asiater.

I en artikel som FN publicerat just med titeln "Replacement migration" påstår FN att:

"För att upprätthålla den nuvarande balansen på 4 till 5 arbetare på en pensionär borde EU innan 2025 öppna sina dörrar till 159 miljoner migrerande arbetare."

Bakgrunden till ovanstående matematik är att pensionssystemet i Sverige liksom i många andra Västländer är ett sorts pyramidspel som bygger på att befolkningen hela tiden måste öka. Tanken är att varje pensionär ska ha 4-5 barn som jobbar och betalar in huvuddelen av pensionärens pension. Pensionärens egna pensionsinbetalningar har i sin tur till största delen redan delats ut till tidigare generations pensionärer.

Det enda rationella vore naturligtvis att ändra pensionssystemet. Men istället använder FN det icke-fungerande pensionssystemet som svepskäl för att propagera för en extrem migrationspolitik.

Att ersätta 159 miljoner europeer med afrikaner och asiater innan 2025 är naturligtvis ett mycket större projekt än att ändra pensionssystemet. Och om Sydkorea skulle anamma samma lösning på sin pensionskris skulle det enligt FN:s egna beräkningar krävas en invandring på över 5 miljarder människor.

Pensionssystemet måste alltså ändras, och mass-migrationen har egentligen ingenting att göra med "en åldrande befolkning" eller med pensionssystemet. De som påstår det ljuger i politiskt syfte, eller är själva lurade.

Det egentliga problemet beskrevs redan i slutet av 1700-talet av populationsforskaren Malthus: Befolkningarna i Tredje Världen investerar allt sitt ekonomiska överskott i fler barn, vilket cementerar fattigdomen, till skillnad från länder med välstånd som begränsar antalet barn och använder det ekonomiska överskottet till att bygga välfärd.

Det mest extrema beviset på att barnbegränsning leder till ekonomiskt välstånd är Kinas "1-barns politik", som precis som planerat lett till att Kina gått från att vara ett U-land till att bli världens främsta industrination. Och detta självklart utan något behov av massinvandring.

Varför FN, det vill säga makthavarna i Västvärlden, ändå kräver Replacement Migration, finns det olika åsikter om.

Men det är bevisat att barnbegränsningspolitik i stil med Kinas leder till ökat välstånd, inte till ekonomisk misär. Och i takt med att välståndet ökar, ökar också den ekonomiska och politiska jämlikheten i samhället. Vilket är ett annat ord för att de gamla makthavarna förlorar sin makt och sina privilegier.

Idéerna om "Nolltillväxt", att flytta fabrikerna till fattiga länder, samt massinvandring, leder däremot bevisligen till en motsatt utveckling: De ekonomiska och sociala klyftorna ökar i samhället. Och de gamla makthavarna kan klamra sig kvar vid makten genom att spela ut grupper mot varandra.

Läs mer om samma ämne