Demokratin minskas i Sverige

"Ett hot mot demokratin" Riksdagspartierna har infört en ny spärr som ska minska demokratin och försvåra för nya partier att konkurrera ut de gamla.

Från och med valet i höst tas ytterligare ett steg mot att avskaffa demokratin i Sverige. Detta genom att Riksdagspartierna inför en spärr mot nya partier.

-Vi är övertygade om att det här är ett hot mot demokratin, säger Erland Nilsson som är gruppledare för Landsbygdspartiet Oberoende.

Beroende på kommunernas antal valkretsar kommer spärren för att medborgarnas röster ska räknas i kommunalvalen att vara 2 eller 3 procent. Därför kommer nu kommuner som är för demokrati att slå ihop sina valkretsar.

Att införa en spärr för små partier att ta sig in i kommunerna innebär inte bara att de tiotusentals människor som röstar på dessa partier får sin röst censurerad, ännu viktigare är att det blir svårare för nya partier att ta sig in i Riksdagen. Det vanliga är nämligen att nya partier först får stöd ute i kommunerna. När detta nu medvetet försvåras blir konsekvensen även ett hinder för nya riksdagspartier.

Och detta är den egentliga anledningen till att Riksdagen fattat beslut om den nya spärren. Riksdagspartierna känner sin existens hotad och lagstiftar helt enkelt mot konkurrens.

Mycket tyder på att den nya spärren kommer att följas upp av en höjd spärr i framtiden. När demokratin håller på att avvecklas i ett land höjs alltid spärren. Ju mindre demokratiskt ett land är desto högre är spärren. I Turkiet har spärren exempelvis höjts till 10 procent. Ursprungligen infördes spärren av en militärjunta för att stödja militärens partier.

I Sverige infördes fyraprocentsspärren i samband med de sociala oroligheter som bäddade för den omfattande avdemokratiseringen av Sverige 1968-1975, och beslutades om genom den partiella författningsreformen 1968 och regeringsformen 1974.

De borgerliga partierna ledda av Folkpartiet krävde då öppet en spärr på fem procent för att censurera VPK - Vänsterpartiet Kommunisterna (samt andra liknande vänsterpartier) från att släppas in i Riksdagen. Socialdemokraterna förordade istället en treprocentspärr för att säkerställa att just stödpartiet VPK kom in i Riksdagen samtidigt som andra konkurrerande vänsterpartier stoppades.

Läs mer om samma ämne