Oetisk forskning i Östersund

Forskar på tortyr och avrättningar Universitetets forskning i Östersund innefattar synnerligen svåra kränkningar av människovärdet som går långt över gränsen för vad som är etiskt acceptabelt.

Ett forskningsprojekt på Östersunds universitet Mittuniversitetet får nu hård kritik av Centrala etikprövningsnämnden (CEPN). Forskningsprojektet handlar om hur personer med traumatiska minnen reagerar när de exponeras för våldsamma filmer.

Filmerna som de psykiskt traumatiserade försökspersonerna utsätts för visar tortyr och avrättningar.

Centrala etikprövningsnämnden skriver att försökspersonerna exponeras för filmer som visar synnerligen svåra kränkningar av människovärdet.

Forskningen har prövats och godkänts etiskt av den Regionala etikprövningsnämnden. Den Centrala etikprövningsnämnden har dock inte någon laglig möjlighet att ändra det regionala beslutet om att godkänna forskningen. Den Centrala etikprövningsnämnden får bara ändra beslut i andra riktningen, genom att tillåta forskning som är etiskt tveksam.

-Det visar på bristen med att vi inte kan överklaga ett positivt beslut. Vi kan bara ändra negativa beslut, säger Jörgen Svidén som är kanslichef på CEPN.

Den oetiska forskningen avslöjades efter att en psykiskt traumatiserad försöksperson hoppat av och tagit kontakt med den centrala nämnden CEPN. Enligt CEPN går filmerna långt över gränsen för vad som är etiskt acceptabelt.