Välfärden hotas av växande inkompetens

Många arbetslösa är inkompetenta och går inte att utbilda. Därför hotas nu välfärden i Sverige enligt en prognos från Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen Västerbottens nya prognos för arbetsmarknaden visar att gapet mellan arbetsmarknadens behov och arbetskraftens kompetens blir allt större. Företagen i länet skriker efter högkompetenta läkare, ingenjörer och raketforskare, men en allt större majoritet av de arbetslösa saknar helt kompetenser och enligt Arbetsförmedlingen är de dessutom obildbara.

Den växande inkompetensen kommer på sikt att förstöra välfärden i Sverige:

-Arbetsmarknaden i länet har ett allt större behov av arbetskraft och svårigheterna för arbetsgivarna att hitta rätt personal kan på sikt hota välfärden i länet, säger Agneta Tjernström som är arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen i Västerbotten.

Trots att problemet är att så många människor saknar utbildning är inte lösningen att utbilda de outbildade. Detta anses för svårt. Istället är lösningen att införa en ny typ av låglönejobb för inkompetenta, som ska göra att de utbildade arbetarna får mer tid att lösa avancerade arbetsuppgifter:

-Förslaget till att lösa det här med kompetensbrist är inte i nuläget utbildning ... Istället för att sjuksköterskor exempelvis ska ha extra uppgifter så som att skjutsa patienter till avdelningar, eller hämta matlådor, kan man anställa personer som avlastar, säger Tjernström.

En sådan specialisering av arbetsuppgifterna där sjuksköterskor bara utför sjuksköterskespecifika uppgifter går dock helt emot sjuksköterskornas omvårdnadsideologi, som säger att sjuksköterskorna ska ha ett helhetsgrepp på patienternas vård och att vården blir bättre då.

Prognosen grundar sig huvudsakligen på intervjuer som arbetsförmedlare gjort under våren med cirka 500 arbetsgivare i Västerbotten. De största problemen att rekrytera kompetent personal finns inom barnomsorgen, grundskolan samt vård och omsorgsverksamheter. Trots den rekordhöga arbetslösheten säger sig över 80 procent av arbetsgivarna ha svårt att rekrytera personal.

Läs mer om samma ämne