Thelin har förstört bevismaterialet

Hemliga inspelningarna raderade Bevismaterialet som ska ha visat hur det gick till när Region Västernorrland betalade en chef mångmiljonbelopp för att inte arbeta har förstörts.

Region Västernorrlands sparkade "HR-direktör" (personaldirektör) Lena Thelin har raderat de hemliga inspelningar hon använt som bevismaterial, det framgår av en ny utredning av advokatfirman Öbergs.

Lena Thelin var "HR-direktör" för Region västernorrland innan den senaste "HR-direktören", som fick sparken redan innan hon börjat jobba. Thelin var däremot tvungen att jobba något år innan hon fick sin miljonfallskärm.

Fallskärmen fick hon av den sparkade Regiondirektören Inger Bergström, enligt henne själv på uppdrag av sparkade Landstingsdirektören Anders L Johansson. Båda direktörerna sparkades och fick fallskärmar av den Socialdemokratiskt styrda regionen.

Motiveringen till att Socialdemokraterna ger sina chefer fallskärmar är att annars kan de inte rekrytera kompetent personal. Men eftersom alla cheferna sedan sparkas kan detta inte stämma. Varför inte vanliga anställda inom vården får fallskärmar när de får sparken vill inte Socialdemokraterna svara på.

Advokatbyråns juridiska experter har lämnat tre rekommendationer om fallet:

1) Utred om landstingscheferna gjort sig skyldig till brott. Det har åklagaren vägrat att göra.

2) Presentera en stämningsansökan mot Regionchefen Inger Bergström. Det har Socialdemokraterna vägrat att göra, istället har de gett Bergström skadestånd.

3) Kräv tillbaka pengarna från Lena Thelin med motiveringen att avtalet gavs i ond tro. Även det har den Socialdemokratiskt ledda Regionen vägrat att göra.

.

Läs mer om samma ämne