Nya fallskärmsdirektören sparkas innan påbörjad anställning

"Handlar om en förtroendefråga" I fredags trodde regiondirektören Hans Wiklund att den nya fallskärmsskandalen bara handlade om att "reda ut frågetecken", men nu sparkar en enig regionledning nyrekryterade fallskärmsdirektören Karin Åhström redan innan hon börjat arbeta för regionen.

Krisen som uppstått med anledning av att Region Västernorrlands nya så kallade "HR-direktör" (personaldirektör) Karin Åhström visat sig ha en trasslig och rättsligt ifrågasatt historia med sin miljonfallskärm från den förra arbetsgivaren är på väg att lösas. Sannolikt kommer Åhström att få sparken redan innan hon börjat det nya jobbet.

-Samtliga partier och regiondirektören var ense om att det saknas förtroende för Karin Åhström, säger Per Wahlberg som är Moderat oppositionsråd i regionfullmäktige.

Det var Moderaten Per Wahlberg som vann ett rättsfall mot Sollefteå kommuns kommunikationsstrateg, den iranske presidentkandidaten Majed Safaee, efter ett bråk om en påstådd chatt på en gaysajt. Enligt en version av historien blev Wahlbergs användare på gaysajten kapad, och påstås därefter ha använts för att chatta med Safaees trollanvändare som i medborgargardlig och väktarmoralisk anda påstås ha "använt sig av en missvisande beteckning".

Det genomkorrumperade Region Västernorrland, före detta landstinget, har en lång historia av fallskärmar till sparkade och brottsanklagade chefer. Så sent som förra året uppdagades den senaste skandalen där före detta personaldirektören Lena Thelin visade sig ha fått en bluffanställning som fallskärm efter att ha sparkats. Skandalen ledde till att Regiondirektören Inger Bergström anklagades för brott, sparkades, och fick en egen fallskärm.

Bara året innan hade den tidigare Regiondirektören Anders L Johansson, som då kallades Landstingsdirektör, sparkats och fått en miljonfallskärm i belöning. Händelsen ledde till extra mycket misstroende eftersom Socialdemokraterna ljög för väljarna och låtsades som att L Johansson inte fått sparken, trots att fallskärmen och dess avtal visade på att så var fallet.

Alternativt var det så att Anders L Johansson inte fick sparken, men att Socialdemokraterna ändå gav honom fallskärmen olagligt, som en gåva vänner emellan. Och i efterhand när Socialdemokraterna avslöjades hittade de på att Anders L Johansson fått sparken. Hur det egentligen gick till vet ingen och ingen vet heller vem som är ansvarig.

Tillsammans med andra chefsskandaler skapar den återkommande fallskärmskorruptionen intrycket av att chefsposterna inom Region Västernorrland fungerar som katapultstolar där syftet med verksamheten är att ge miljonfallskärmar till cheferna och deras kompisar, samtidigt som vården läggs ned.

Om Region Västernorrlands brutna avtal med fallskärmsdirektören nu kommer att leda till att ännu en fallskärm måste utbetalas kan regiondirektören Hans Wiklund inte svara på. Men klart är att avtalet ger fallskärmsdirektören Karin Åhström över en halv miljon kronor i fallskärm.

Anledningen till att inte cheferna ger sina anställda sådana fallskärmar är att de inte tror på allas lika värde, annat än som ett politiskt lurendrejeri.

Läs mer om samma ämne