Ny fallskärmsskandal i Region Västernorrland

Krismöte på Måndag Det genomkorrumperade Region Västernorrland, före detta Landstinget, har nu helt genom sin egen försorg drabbats av ännu en chefsskandal. Detta efter att nyanställda "HR-chefen" visar sig vara ännu en fallskärmsdirektör.

När Region Västernorrland anställde en ny så kallad "HR-chef" (personaldirektör) efter att ha tvingat den gamla chefen Lena Thelin att sluta och ta emot en fallskärm, valde man att anställa en ny personaldirektör som också tvingats sluta och ta emot en fallskärm.

Karin Åhström var personaldirektör i Göteborg fram till Mars förra året då hon med omedelbar verkan fick lämna jobbet efter "meningsskiljaktigheter". Eftersom allas lika värde inte gäller landstingschefer fick Åhström till skillnad från vanliga anställda över 1,7 miljoner kronor i fallskärm. Pengar hon kunde få ut genom ett skattetekniskt knep som nu vållat skandal i Göteborg.

Det som Åhström anklagas för är att ha haft ett jobb samtidigt som hon tagit emot sin jättefallskärm. Detta ska egentligen sänka inkomsten från fallskärmen men Åhström hävdar att eftersom pengarna, en halv miljon kronor, betalats ut till makens bolag räknas det inte som en inkomst.

-Jag har inte tagit ut någon lön från bolaget så jag har inte haft någon inkomst. Det kommer synas i min deklaration att jag inte tagit ut någon lön, säger Karin Åhström.

Beteendet ses av många som ett sorts fusk, men eftersom metoden används regelmässigt av höga chefer i samhället, bland andra statsministrar, är det knappast troligt att det kommer att resultera i någon juridisk påföljd.

Fallskärmar har blivit något av ett varumärke för Region Västernorrland. De senaste åren har de flesta direktörer fått avsluta sin anställning med en saftig fallskärm, senaste i raden var Regiondirektören Inger Bergström.

Karin Åhström har inte hunnit börja sitt nya jobb som personaldirektör i Västernorrland, hon tillträder tjänsten först den 1 Maj. Detta innebär att Region Västernorrland nu har möjligheten att släppa Åhström i en ny fallskärm redan innan hon börjat det nya jobbet.

Läs mer om samma ämne