Kramfors ska bli finskt

"Tårar av lycka" bland finska nationalister när Kramfors kommun gör ett nytt försök att bli finskt förvaltningsområde.

Kramfors kommun gör nu ett nytt försök att bli finskt förvaltningsområde. Det förra försöket för två år sedan stoppades på grund av teknikaliteter av regeringens byråkrati.

-Det är jättebra för vårt självförtroende, säger Marja-Leena Paananen från Finska föreningen i Kramfors.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk infördes den 1 Januari 2010 och ger de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, finnar och kväner rätt att i nationalistisk anda skydda och bevara sitt folk och sin kultur. För att förverkliga rättigheterna krävs stöd från kommunen, eller från landstinget/regionen.

I praktiken innebär de etniska rättigheterna att Kramfors kommun ska börja anställa finsktalande personal, och erbjuda bland annat etniskt finska dagis och etniskt finska ålderdomshem, för alla som så kräver. Finsktalande ska också ha rätt att uppsöka myndigheter och där vägra att tala svenska med myndighetspersonerna.

"Att börja använda sitt modersmål i kontakt med myndigheter kan vara ovant och risken är stor att man väljer att prata svenska", informerar Sametingets webbsajt minoritet.se.

Sammanlagt satsar regeringen i år 122,9 miljoner kronor för att minska risken att minoriteter väljer att prata svenska. Rätten att vara nationalistiska ses av minoriteternas politiska företrädare som en mänsklig rättighet, något som numera går under den amerikaniserade benämningen "MR".

Sammanlagt hör nu 64 kommuner till det finska förvaltningsområdet, och över 60 procent av alla drygt 700 000 medborgare med finländsk bakgrund bor inom förvaltningsområdet.

Läs mer om samma ämne