Vad tycker svenskar om våld och terror?

Forskare från Umeå har skickat ut en enkät till 5 000 privatpersoner, och sammanställer just nu resultatet. Frågan man vill ha svar på är vad folket tycker om terror och våldsbejakande extremism.

Sedan två år tillbaka undersöker forkare på Umeå Universitet vad svenskarna har för syn på den våldsamma terrorism som växt fram i Sverige det senaste årtiondet. Bland annat vill forskarna veta vad svenskar tycker om den islamistiska terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm förra året.

För att få svar har forskarna skickat ut en enkät till sammanlagt
5 000 privatpersoner. Svaren på frågorna sammanställs just nu på universitetet.

Syftet med forskningen är politisk och målet är att kunna stoppa vad makthavarna menar är extrema politiska åsikter. Forskarna finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som leds av vänsterextremisten Dan Eliasson, som själv är dömd för våldsbejakande extremism.

Framförallt är det islamistiska åsikter som universitetet nu vill stoppa. Forskarna har en teori om att mer demokratiskt inflytande kan få islamister att välja fredliga former för samhällsförändring.

Enligt en tidigare undersökning från Novus/SVT oroar sig 57 procent av svenskarna i någon grad för terrordåd som det på Drottninggatan, medan 11 procent inte oroar sig. Framförallt är det kvinnor, storstadsbor, Sverigedemokrater och människor i södra Sverige som oroar sig över samhällsutvecklingen.

Läs mer om samma ämne