Umeå kommun vill stoppa terroranklagade kärleksföreläsningar

Islamiska Staten kopplas av kommunpolitiker i Umeå till den föreläsning om kärlek som islamister höll på Ålidhem förra månaden. Nu vill S-politikerna stoppa muslimernas "kärleksbudskap", med motiveringen att det handlar om att störta demokratin med våld. Detta trots att kärleksbudskapet/störtandet av demokratin finansieras med skattepengar av den Socialdemokratiska regeringen.

I Mars 2018 höll den av regeringen Löfvén finansierade imamen "Abu Muadh" (Ahmed Suleman) en föreläsning om "kärlek" i kommunens lokaler på Ålidhem i Umeå. Kärlek är i sammanhanget islamisternas kodord för Islam, på samma sätt som "sanning" för katolikerna är ett kodord för Kristendomen.

Men nu vill kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) stoppa denna "kärlek" från att få starkare fäste i Umeå. Lindberg har därför skrivit ett brev till justitieminister Morgan Johansson (S) där han vill få stöd för att utestänga islamister och andra "extremister" från att använda kommunens lokaler.

-Om man sprider budskap om att störta det demokratiska samhället med våld ... så måste vi kunna ha ett visst inflytande från kommunens sida, säger Hans Lindberg (S).

Varför den Socialdemokratiska regeringen använder folkets skattepengar för att finansiera detta våldsamma störtande av demokratin kan dock inte Hans Lindberg svara på. "Abu Muadh" och de organisationer han är knuten till verkar i Sverige med hjälp av skattepengar från regeringen.

Att Socialdemokraterna skulle lösa problemet genom att sluta finansiera de för terrorkopplingar beskyllda islamisterna finns dock inte på karten. Folkets skattemiljoner kommer även i fortsättningen att regna över de radikala islamisternas olika frontorganisationer, men allt det sker ju i smyg utan att vanligt folk reagerar.

Umeå-sossarnas opposition mot den Socialdemokratiskt ledda regeringens islamiseringspolitik kommer efter en interpellation (skriftlig fråga) från det marxistiska Arbetarpartiet.

Arbetarpartiet utmärker sig genom att vara emot den massinvandring, islamisering och avindustrialisering av Sverige som Socialdemokraterna anses bedriva. Internationellt står man dock nära den trotskistiska idetradition som byggts upp av den judiska kommunistiska politikerfamiljen Silverman.

I sin interpellation till Hans Lindberg påstår marxistiska Arbetarpartiet att föreläsningarna om kärlek egentligen är "värvningar till Islamiska Staten", att islamisterna för fram "konspirationsteorier" om att islamiska terrorattacker i Europa är false-flag utförda av islams motståndare, och att islamisterna hetsar mot homosexuella.

Läs mer om samma ämne