Brandmän ska bli poliser i Norrland

Den privatägda "Trygghetskommissionen" som just nu åker nu runt i Norrland anser att brottsligheten och otryggheten ökar kraftigt i Sverige, och har anlitat Fredrik Reinfeldt för att få Norrlänningarna att bland annat godta att Polisens uppgifter privatiseras.

Förre statsministern Fredrik Reinfeldt reser just nu runt i Norrland och talar om den ökande otryggheten, som skapats av hans egen politik.

Reinfeldt är ordförande för en ny organisation med det bedrägliga namnet "Trygghetskommissionen". Namnet anspelar på att det rör sig om en statlig myndighet, men detta stämmer inte. Den så kallade "Trygghetskommissionen" är i verkligheten en privatägd organisation som ägs av stora försäkringsbolag.

Till skillnad från regeringen, och medierna, som påstår att brotten minskar och att "Tryggheten aldrig varit större i Sverige", påstår försäkringsbolagens "Trygghetskommission" motsatsen:

"Hur hanterar samhället en negativ brottsutveckling, färre uppklarade brott och en tilltagande otrygghet?", skriver Trygghetskommissionen i ett pressmeddelande.

Att Reinfeldt utsetts att leda organisationen har fått kritik, eftersom många anser att det är hans migrationspolitik som skapat den nya otryggheten i Sverige. Innan det nya jobbet var Reinfeldt officiellt arbetslös, i syfte att hämta in mångmiljonfallskärmen ifrån Riksdagen, samtidigt som hans bolag tjänade miljoner på absurda "föreläsningar" med en timlön på 100 000 kronor.

Inte så förvånande är det bara stora företag, som anser att Reinfeldt gynnade dem under sin tid som statsminister, som nu betalar fantasisummorna för de enligt många bedömare värdelösa föreläsningarna.

Vill att brandmän gör Polisens jobb

I samband med att Reinfeldt reser runt i Norrland, och behandlas som en företrädare för en statlig myndighet av regionala politiker som gillar att vara med på bild, har en rad nya förslag presenterats för att förbättra tryggheten för de medborgare som inte litar på regeringens försäkran om att samhället blivit tryggare.

Ett av förslagen, som kommer ifrån Reinfeldt själv, är att privatägda företag ska börja anlitas för att utföra Polisens uppgifter. Detta förslag kan faktiskt komma att få ett visst stöd hos allmänheten, eftersom många medborgare tappat förtroendet för Polisen i samband med den vänsterextremistiske och för våldsbejakande extremism dömde Rikspolischefen Dan Eliassons "omorganisering" av organisationen.

Ett annat förslag kommer ifrån Strömsunds kommuns starke man, polischefen och TV-underhållaren Göran Bergström. Socialdemokraten Bergström är känd för att ha lovat att göra livet svårt för kommuninvånare som inte stödjer migrationspolitiken, samtidigt som han själv vädjat om att slippa fler asylboenden.

Enligt Bergström vore det bra om brandmän börjar göra Polisens arbete, vid till exempel kvinnomisshandel i hemmet. Brandmännen ska då skickas ut och rädda kvinnan, ungefär som vid en brand, föreställer sig Bergström.

Varför inte statens poliser kan göra sitt jobb framgår inte av Bergströms resonemang. Däremot framgår det att Bergström inte tror att det blir en kostnad för kommunerna att sköta Polisens jobb.

Detta eftersom kommunerna ska fakturera staten, på samma sätt som man idag fakturerar Landstingen för liknande sjukvårdsuppdrag. Vad Bergström missat är dock att Räddningstjänsten går back på de uppdragen, eftersom Landstingen betalar mindre än vad uppdragen kostar.

Bergström tror också att fler arbetsuppgifter för samma låga lön skulle göra yrket attraktivare. Detta trots att erfarenheten av sjukvårdslarmen visar att många brandmän istället väljer att säga upp sig.

Läs mer om samma ämne