Alternativ för Sverige

Vill ha stöd att rädda Sverige De etablerade partierna kommer inte kunna lösa Sveriges problem, eftersom det är de som är orsaken till problemen. Därför lanserade Gustav Kasselstrand igår kväll det nya partiet Alternativ för Sverige.

Alternativ för Sverige vill i sitt valmanifest ändra reglerna så att människor väljer att engagera sig politiskt av omsorg för samhället, och inte för att tjäna pengar. Därför ska lönerna för politiker inte vara högre än för vanligt folk, och likna systemet för exempelvis sjukskrivning och barnledighet. Proffspolitiker som aldrig haft ett riktigt jobb ska därför endast få en minimilön.

Man vill också avskaffa alla de korrumperade regler politikerna stiftat för att gynna sig själva, som exempelvis möjliggör för statsministrar och riksdagsledamöter att efter avslutad politikerkarriär låtsas som att de inte kan få ett jobb, och lyfta miljonbelopp i bidrag, samtidigt som man arbetar i aktiebolag utan att ta ut lön.

Partiet vill dessutom återinföra tjänstemannaansvaret. Detta innebär att exempelvis Landstingschefer inte längre kan lägga ned vården och svindla till sig mångmiljonbelopp utan att straffas för det av domstol.

Korrumperade politiker som sviker sin vallöften och deltar i bedrägerierna ska kunna ställas inför riksrätt och dömas, så att de aldrig mer kan förstöra för samhället.

Angående den katastrofala migrationspolitiken anser Alternativ för Sverige att det är helt nödvändigt för att Sverige ska klara välfärden att asylinvandringen till Sverige stoppas och ersätts med en återvandringspolitik, där människor under gynnsamma förhållanden får chansen att återvända och bygga upp sina hemländer. Man vill också att Sverige ska göra som Danmark och lämna kvotflyktingsystemet. Kvotsystemet är en bluff som går ut på att lura folket att FN har en kvot, fastän att antalet bestäms helt och hållet av varje lands UD.

Det ska inte heller gå att migrera till Sverige och sedan ägna sin tid här till att begå brott och anfalla polisstationer, ambulanser och brandbilar. Sådana personer ska självklart utvisas omedelbart.

Arbetskraftsinvandring som utgörs av låglönearbetskraft till enkla yrken "som ett sätt att pressa ned löner och försämra för svenska arbetstagares villkor" ska enligt Alternativ för Sverige avskaffas.

Förutom att ändra fokus på arbetskraftsinvandringen så att den gynnar landets fattigare halva vill det nya partiet också avveckla den kostsamma och misslyckade integrationspolitiken. Istället tycker man att det är rimligt att invandrare som kommer till Sverige ska klara att integrera sig själva.

I sitt långa och väl genomarbetade valmanifest tar man upp en rad andra frågor som dagens riksdagspartier inte har några lösningar på. Bland annat vill man öka den lokala demokratin, minska antalet riksdagsledamöter så att beslutsfattandet blir mindre anonymt och införa ett äkta personval som ger väljarna större makt.

Till skillnad från de andra partierna ser man yttrandefriheten som grunden för en fungerande demokrati. Därför vill man återinföra den i Sverige, och förbjuda staten att förfölja medborgare som har oppositionella åsikter.

Läs mer om samma ämne