Var tredje politiker är hatad

Hat och hot drabbar var tredje kommunpolitiker i södra delen av Norrland, visar en ny undersökning. Varför så många politiker hatas är dock okänt.

Enligt en ny undersökning om politikers utsatthet för hat och hot i 62 kommuner i Mellansverige är omkring var tredje politiker hatad. Enkäten visar dessutom att var sjunde politiker undviker att offentligt redovisa sina åsikter i viktiga politiska frågor, av rädsla för att utsättas för väljarnas hat eller hot.

-Den här typen av undersökningar är ovanliga och internationellt finns det väldigt få studier som görs upprepande. Det är synd, eftersom det är svårt att få en bild av hur det ser ut och utvecklar sig över tid, säger Anna Frenzel som är utredare på Brottsförebyggande rådet.

Därför vet man inte säkert om hatet mot politiker ökat i Sverige. Men eftersom hatet mot politikerklassen är starkt kopplat till hur synliga politikerna är på Internet tror många att det ökat.

Det vanligaste sättet att utsätta sig för väljarnas hat är via sociala medier och e-post. Men många drabbas även via personliga möten ute i samhället.

En politiker som påstår sig vilja lämna politiken på grund av påstådda hot är Landstinget Västernorrlands politiske chef socialdemokraten Erik Lövgren. Lövgren ska ha hotats på grund av svikna vallöften om bland annat akutsjukvården i Sollefteå.

Saker som kan ha bidragit till hoten mot politiker på Internet är Socialdemokraternas trollfabrik som hetsar anonymt mot andra politiker och Socialdemokraternas anonyma åsiktspolis som jagar samhällskritiska pensionärer på Facebook.

Förra veckan kunde Fjällsjö Nyheter rapportera om hur Moderater nu varnar för att Socialdemokraternas repression mot oliktänkande på sociala medier kan leda till en "fascistisk polisstat".

Läs mer om samma ämne