Kränkta vita utrensas från FI

Rasifierade tar över vänsterextrema Feministiskt Initiativ när vita kvinnor nu pekas ut som fiender. Fjällsjö Nyheter förklarar varför detta sker och vad feministerna menar med intersektionalitet.

"Problemet är vita kvinnors makt och privilegier", så förklarar en debattör på statligt finansierade tidningen Feministiskt perspektiv maktkampen inom FI.

Det är Feministiskt Initiativs nya riksdagslista som fått kränkta vita feminister att anklaga partiledningen för "utrensningar". Enligt Zakia Khan i Feministiskt Initiativs valberedning är det "i varenda fall kränkta vita personer i storstäder" som klagar på att de inte längre får leda partiet.

Enligt de vita feministerna har vita kompetenta nyckelpersoner valts bort av valberedningen, till förmån för rasiferade och homosexuella personer utan några traditionella meriter. Bakgrunden är Feministiskt Initiativs ideologi, som består av feminism och intersektionalitet.

Med intersektionalitet menas en mer omfattande form av Triple Oppression (kön, hudfärg, sexuell läggning), och var tidigare känt i Sverige som Förtrycksamverkan. Det vänsterextrema begreppet bytte namn i samband med att det introducerades som en obligatorisk del i universitetens nya politiska pseudo-vetenskap "genusvetenskapen", som jämförts med 20-talets "rasbiologi".

Skillnanden mellan rasbiologin och intersektionalitet är att medan rasbiologin förklarar vitas makt i samhället som sprunget ur en högre förmåga till kompetens, förklarar intersektionalitet vitas makt i samhället med att vita människor är födda till förtryckare. Båda "vetenskaperna" är alltså i grunden rasistiska, även om de är varandras motpoler.

En viktig grundsten inom den intersektionella identitetspolitik som FI driver är åsikten att det är den som påstår sig vara förtryckt som subjektivt har rätten att definiera på vilket sätt den förtrycks, och vilka åtgärder förtryckarna måste vidta.

I praktiken innebär detta att den som påstår sig vara förtryckt ska få makt över den som anklagas för att vara förtryckare. På så vis ger förtrycksamverkan-politiken kvinnor politisk makt att bestämma över män, rasifierade kvinnor ges politisk makt att bestämma över vita kvinnor, och homosexuella rasifierade kvinnor får politisk makt att bestämma över rasifierade kvinnor.

Hela politiken är naturligtvis vansinnig, och uppfunnen av samhällsomstörtande vänsterextremister, vilket alltid leder till allvarliga inre konflikter bland de som anammar åsikterna.

Att stridigheterna blossat upp nu kan bero på maktskiftet i partiet, efter att FI:s senaste ledare Victoria Kawesa avgått. Kawesa, som kommit till Sverige som flyktingbarn från Uganda, är lärare i genusvetenskap och dömd för att ha plagierat en genuskollegas arbete.

Kawesas partiledarskap tyngdes också av att hon anklagades för att ha lurat sin polska städhjälp på pengar, i samband med att Kawesa hyrde in invandrarkvinnan trots att hon på grund av sina stora skulder hos Kronofogden inte kunde betala för arbetet.

Feministiskt Initiativ har också drabbats av misstroende efter att partiets EU-parlamentariker Soraya Post själv påstått i en hyllningsartikel i DN att gift hon bort sin minderåriga dotter i ett barnäktenskap.

Läs mer om samma ämne