Könsförtryck i Region Norrbotten

4 av 5 chefer är kvinnor Jämställdhetspolitiken i Sverige har gjort att fyra av fem chefer i Region Norrbotten är kvinnor. Nu diskuteras om negativ särbehandling måste införas för att stoppa kvinnornas dominans.

Eftersom kvinnodominansen i Region Norrbotten är nästan 80 procent - av omkring 7 500 anställda, diskuteras nu om negativ särbehandling måste införas.

-Det blir en ensidig diskussion och ett ensidigt fokus. Vi behöver faktiskt männens input i sjuk-och hälsovården också, säger Regiondirektör Veronika Sundström.

Och de ensidiga diskussionerna kan bara förväntas bli ännu värre med tiden. Under förra året var det 84 procent kvinnor och bara 16 procent män som deltog i ledar- och chefsprogrammen.

-Det är regionstyrelsens ansvar att se till att det blir mer jämställt, säger oppositionsrådet Mattias Karlsson (M), som föreslår att kvotera in män på chefsposter.

Negativ särbehandling, som i Sverige kallas positiv särbehandling, uppfanns i Sovjetunionen av stalinister som ville förhindra att högintelligenta judar (oftast icke-religiösa) dominerade utbildningarna på universiteten. Därifrån spred sig idéerna till USA och sedan till Sverige, där de användes mot "vita medelålders män", som påstods ha orättvist vunnit höga poster i samhället på grund av "sociala strukturer".

Paradoxalt nog är just negativ särbehandling, och den medföljande vänsterextrema identitetspolitiken, en av anledningarna till att så få män vill jobba inom offentligt ägda organisationer.

Läs mer om samma ämne