Socialdemokrater vill tvinga alla till samhällstjänst

"Allmän samhällsplikt" som tvingar alla unga vuxna att i princip jobba gratis åt staten, det är Socialdemokraternas nya lösning för att "bryta onda cirklar för ungdomar på glid".

Det regerande partiet Socialdemokraterna står inför stora "utmaningar", alltså samhällsproblem man inte vill erkänna är problem. Särskilt pekar man på den allt större splittringen i samhället och den skenande ungdomskriminaliteten. För att "anta utmaningen" kräver nu allt fler Socialdemokrater att alla unga vuxna ska tvingas till samhällstjänst, så kallad "Allmän samhällsplikt".

"Samhällsplikt" är en förskönande omskrivning för samhällstjänst. Istället för att bara tvinga unga kriminella till samhällstjänst vill Socialdemokraterna nu tvinga alla.

Inspirationen till "Allmän samhällsplikt" har man fått ifrån "Allmän värnplikt" som existerade i Sverige mellan åren 1901 och 2010. Med "allmän" menades "alla män". Dock erfar Fjällsjö Nyheter att Socialdemokraterna med "Allmän samhällsplikt" avser att tvinga både män och kvinnor till samhällstjänst.

I Västernorrland är det Landstingets kritiserade politiske chef, nyblivne Regionrådet Erik Lövgren, som för fram förslaget om obligatorisk samhällstjänst för alla. Exempel på vad den nya tvingande samhällstjänsten går ut på kan enligt Socialdemokraterna vara "välfärdstjänst", "läsa upp gymnasiebetyg" och "läsa svenska".

Även i riksdagen har Socialdemokraterna motionerat om att tvinga unga vuxna att genomföra så kallad Allmän Samhällsplikt. Socialdemokraterna vill på riksnivå delvis avveckla Sveriges militära förmåga och istället för värnplikten tvinga unga vuxna att kämpa emot upplevda "klimatförändringar".

"Vi behöver överföra resurser från förmågan att bemöta militära hot till en förmåga att möta de hot som klimatförändringarna kommer att innebära", skriver Socialdemokraterna i sin motion.

Som Erik Lövgren uttrycker det "bara fantasin sätter stopp".

Läs mer om samma ämne