Ny formel ska minska antalet vargar

Matematik kan ersätta skyddsjakt? Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen vill sänka antalet vargar i Sverige med hjälp av en ny matematisk formel. Men samtidigt visar DNA-prov att det kan finnas fler vargar än forskarna trott.

Förra säsongens varginventering visade att det finns 355 vargar i Sverige. Enligt den svenska jägarkåren finns det dock minst dubbelt så många, mellan 700-1000 stycken. Men enligt Svenska Rovdjursföreningen finns det bara runt 250.

Till saken hör att sättet att räkna vargar på är mycket osäkert. "Vargforskarna" tar helt enkelt antalet påstådda vargföryngringar (vargfamiljer) och gångrar den siffran med tio. Om Sverige istället skulle använda sig av Rysslands formel för varginventering skulle Sverige plötsligt få flera hundra procent fler vargar.

Eftersom både Svenska Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen vill att färre vargar ska skjutas kräver man nu att ett nytt sätt att räkna vargar på införs. Istället för tio ska man gångra med åtta, för då sjunker ju antalet vargar och därmed antalet vargar som behöver skyddsjagas.

Men samtidigt prövas nu en helt ny metod, som går ut på att räkna vargar genom DNA-prov i bajs. På order av Naturvårdsverket har omkring 3 000 spillningsprover från varg DNA-analyserats från den 1 maj 2016 till 30 april 2017. Och då kunde 330 olika svenska vargindivider identifieras.

Sannolikt existerar förstås ett mörkertal, varför det totala antalet vargar i Sverige med största sannolikhet är högre än 330. När man räknat vargar med samma metod i ett begränsat område som är lättare att kontrollera, som Kölstareviret i Västmanland, visade DNA-analysen att det fanns nästan tre gånger så många vargar som varginventeringen visat.

I Kölstareviret hittades med hjälp av DNA-prov 13 vargar, trots att det enligt varginventeringen bara skulle finnas 5 vargar, och enligt Naturskyddsföreningens formel bara 4 vargar. Översätts resultatet till hela Sverige skulle vi ha 923 vargar i landet.

Nu återstår att se om den omstridda formeln kommer att bytas ut, och om faktorn då ska höjas eller sänkas.