Lappby får prövning i rättegång

Lappby mot Sameby Vapsten Lappby får sin sak prövad i tingsrätten. Rättegången kommer att handla om hur staten tog ifrån många sydsamer deras renar och flyttade in andra samer på vad som dittills varit deras renbetesområden.

Tingsrätten i Lycksele har beslutat att det blir rättegång mellan Vapsten Lappby och Vapsten Sameby. Detta efter att domstolen prövade Vapsten Lappbys stämning mot Vapsten Sameby i början av förra månaden.

Vapsten Lappby är en förening som anser att staten tagit ifrån dem rätten att bedriva renskötsel på sina marker, och istället gett rättigheten åt Vapsten Sameby, som påstås ha flyttats till området från norra Norrland.

Vapsten Sameby menar å sin sida att Lycksele tingsrätt saknar behörighet att pröva frågan, och att de under de senaste generationerna upparbetat rätten att bedriva renskötsel i området.

Nu kommer ändå frågan att prövas i tingsrätten. Om Vapsten Lappby vinner kan det tvinga fram förändringar i den Norrländska renskötseln. Framförallt kan det komma att gynna sydsamer och samer som inte har rätt att äga renar.

Läs mer om samma ämne