SR publicerar vänsterextrem artikel

Skriven av politisk aktivist Politiska artiklar skrivna av politiska aktivister har blivit vardagsmat på Sveriges Radios webbsajt. Åsiktskorridoren är nu så snäv att bara de extremaste aktivisterna har kvar sin anställning.

I en typisk vänsterextrem propagandaartikel kampanjar statliga Sveriges Radio (SR) för fri invandring för "flyktingbarn". Artikeln är skriven partiskt och som vanligt belyser SR bara den ena sidan av saken.

I SR:s politiska artikel publiceras tre åsikter:

"Skamligt utvisa unga människor."

"Det här är förfärligt som sker i vårt land."

"Alltså vi måste ta emot de som behöver skydd."

Ingen av åsikterna är sanna. Istället handlar det om billiga känsloargument från den extremaste sidan av den politiska skalan. Någon med en annan, mer sansad åsikt, fick som vanligt inte komma till tals.

Inte heller nämner SR att utvisningarna handlar om myndiga personer som bedömts sakna skyddsbehov.

Artikeln är skriven av "journalisten" och politiska aktivisten Ingrid Engstedt Edfast, som bland annat varit "följeslagare under konflikt och ockupation" på Västbanken.

Följeslagarprogrammet finansieras genom folkets skattepengar, vilka tagits av den Socialdemokratiska regeringen och Miljöpartiet. Trots att programmet officiellt är "opartiskt" sprider man på sin hemsida regelbundet anti-israelisk vänsterpropaganda, senast mot Trumps beslut om att flytta USA:s ambassad till Jerusalem.

Allt fler röster har den senaste tiden höjts för att sätta stopp för SR:s politiska kampanjer. Allt fler medborgare kräver att SVT och SR läggs ned. Läget har ytterligare förvärrats av att SR drabbats hårt av #metoo-kampanjen, där vänsterextrema feminister anklagar andra vänsterextrema feminister för sexövergrepp.

Läs mer om samma ämne