HIV rekordökar i Norrland

"Antal smittade minskar" enligt media men samtidigt rekordökar antalet smittade. Hur går det ihop?

Antalet HIV-smittade i Sverige som behöver vård har ökat nästan fyra gånger de senaste tio åren. Även i Norrland är trenden att antalet smittade som söker vård ökar med hundratals procent. Samtidigt rapporterar media att antalet HIV-smittade minskar i Sverige.

I verkligheten fungerar det så att antalet personer som smittas i Sverige minskar, på grund av de effektiva bromsmedicinerna som kraftigt sänker sjukdomens smittsamhet.

Samtidigt har antalet HIV-smittade kraftigt ökat i Sverige på grund av massinvandringen, och på grund av att HIV-smittade människor idag överlever längre än tidigare.

2016 sökte 6 200 personer för HIV-relaterad vård, varav nästan hälften i Stockholm. Men på grund av regeringens tvångsförflyttningar av asylsökande till Norrland har sjukdomen blivit allt vanligare även här.