Lagligt att försämra vården

"Ojämlikhet är naturligt" Avvecklingen av akutvården i Ångermanland får nu stöd av domstolen, som påstår att vård på lika villkor inte innebär att vården inte får vara ojämlik.

Förvaltningsrätten i Härnösand avslår föreningen Sollefteå Framtidens akutsjukhus överklagande och menar att nedläggningarna av vården i Ångermanland inte strider mot rätten till vård på lika villkor.

Enligt Förvaltningsrätten betyder "vård på lika villkor" inte att villkoren behöver vara lika. Enligt domstolen är det nämligen "naturligt" med orättvisor:

"Förvaltningsrätten konstaterar att en viss skillnad i servicenivå mellan olika landstingsdelar får anses vara naturlig", skriver domstolen i domen.

Det var Nils-Gunnar Molin, som är ordförande i föreningen Sollefteå Framtidens akutsjukhus, som överklagade och begärde laglighetsprövning enligt kommunallagen. Molin menade att beslutet stred mot likställighetsprincipen i och med att medborgarna i Ådalen särbehandlas negativt.

Den hårt kritiserade avvecklingen av akutvården i Sollefteå genomdrevs av Socialdemokraterna efter votering med 45 röster mot 32.

Domen kan komma att överklagas till kammarrätten i Sundsvall.

Läs mer om samma ämne