Psykisk sjukdom ökar kraftigt bland barn

Fördubbling av psyksjuka barn Det har aldrig funnits så många psykiskt sjuka barn i Sverige som idag, och antalet rekordökar för varje år. Vad orsaken är kan inte staten förklara för medborgarna.

Antalet psykiskt sjuka ökar för varje år i det Nya Sverige. Störst är ökning bland barnen. Dubbelt så många barn tvingas äta antidepressiv medicin idag som för tio år sedan. 2006 använde 35 000 ungdomar mellan 15-24 år antidepressiva, jämfört med 64 000 personer 2016.

-Vad vi kan se är att ökningen har drabbat hela ungdomsgruppen. Det kan alltså bero på förändringar i miljöer där alla unga vistas, som skolan eller arbetsmarknaden, säger Säger Socialstyrelsens utredare Peter Salmi.

Exakt vad i miljöerna som ändrats de senaste tio åren, och får barnen att bli psykiskt sjuka, vill eller kan inte statens representanter svara på.

I takt med att barnen mår allt sämre psykiskt ökar också orosanmälningarna kraftigt. I Sollefteå i Ångermanland har antalet orosanmälningar ökat med 400 procent de senaste fem åren.

-Det är rätt tufft för många barn idag. Det är många barn som mår dåligt, säger Maria Lindsbo som är verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen i Sollefteå.

Ofta är det våld i hemmet som ligger bakom orosanmälningarna. Hur det kunde bli så här samtidigt som regimen förverkligar sin självhatande anti-svenska polariseringspolitik är för makthavarna oförklarligt.

Läs mer om samma ämne