Gymnasieföreningar ett problem för makthavarna

SVT vill förbjuda "Vita, heterosexuella och attraktiva" gymnasieungdomar slår sig ihop i föreningar för att skapa gemenskap. Detta har fått statliga regimmedian SVT att slå bakut och inleda en flera veckor lång hatkampanj mot föreningarna. Målet är att "förbjuda" dem. UPPDATERAD

Huvudproblemet makthavarna ser med de så kallade gymnasieföreningarna är att de i praktiken är elitföreningar, där en liten grupp högpresterare väljer ut ett fåtal andra högpresterare som medlemmar. Enligt SVT blir resultatet att de flesta är "vita, heterosexuella och attraktiva". Vilket enligt SVT är dåligt.

De ungdomar som inte anses vara tillräckligt mycket högpresterare, som presterar bra inom områden som gymnasieföreningarna inte tenderar att prioritera, eller har en annan personlighet än ledarna inom gruppen, väljs bort. Genom att på detta sätt skapa en liten homogen grupp där alla gillar lika skapas en starkare sammanhållning i gruppen, vilket gör det roligare för medlemmarna.

Ett annat problemen makthavarna ser med gymnasieföreningarna är att de är normbrytande, och går emot samhällets HBTQ-norm. Istället för makthavarnas HBTQ är föreningarna som regel heterosexuella, och i deras verksamhet uppmuntrar de till heterosexuella relationer. Denna ordning kritiseras hårt av regimens statsmedia SVT, som nu lyfter frågan om att förbjuda gymnasieföreningar.

I en artikel erkänner SVT själva att de piskat upp "hat" mot gymnasieföreningarna, och genom sina noga valda intervjuoffer manar man till "uppror" mot föreningarna. Nu återstår att se om försöket att avskaffa ungdomars föreningsfrihet kan lyckas.

Den politiskt motiverade mediakampanjen har fått kritik av många gymnasieungdomar som menar att den är politiskt vinklad och syftar till att förstöra deras ideella verksamhet.

UPPDATERAD

SVT har nu lyckats få Wargentinsskolan att "riva avtalen med föreningarna". Egentligen handlar det om att skolledningen inte förnyar de nu gällande avtalen, som egentligen är helt meningslösa annat än som en liten eftergift till politiskt korrekta kulturmarxister inom lärarkåren. Skolledningen är fortfarande uppenbart motsträvig, och följer inte SVT:s påbud om att föreningarna måste förbjudas.

"Lärare, Elever, lärare och  sex fackförbund har i flera år försökt få skolledningen att agera", skriver SVT i sådan affekt att man kan tro att journalisten som skrivit det är berusad.

De senaste dagarna har SVT:s "granskning" (hets) blivit allt otrevligare. Det finns många exempel på hur skev och Orwellisk SVT:s propaganda är. En återkommande teknik journalisterna använder är att låtsas som att hetsjakten på elever med "fel" åsikter egentligen är att stödja eleverna:

-Vi får inte lämna eleverna i sticket. De måste känna att de har vårt fulla stöd, säger en lärare som samtidigt verkar vilja förbjuda gymnasieföreningarna.

Med "fullt stöd" menas alltså den absoluta motsatsen, att tvinga eleverna att sluta organisera sig i gymnasieföreningar.

-Det som sker nu är framför allt att vi jobbar med att stödja elever ... Sen satsar vi också på att vaccinera eleverna mot att gå med i en förening. Vi ska ha information i grundskolan, vi satsar på att förbättra informationen i ettan. Det handlar om att vässa värdegrundsarbetet. Att stödja eleverna i att säga nej, påstår en annan lärare.

Att "informera", "vässa värdegrundsarbetet", "stödja eleverna att säga nej" och "vaccinera eleverna mot att gå med i en förening" låter som finare ord för hjärntvätt och i slutändan tvång mot de som vägrar lyda.

Och det är inte bara eleverna som den vänsterextrema lärarkåren ska utbilda i rätt åsikter. Även föräldrarna ska tvingas tycka rätt:

-Vuxenvärlden är en del av problemet. Det finns föräldrar som är stolta över att deras barn har förmånen, ur deras perspektiv, att vara med i en förening. Så det är ett kulturproblem som finns i hela samhället, säger Socialdemokraten Anton Waara (S) som är ordförande för Jämtlands gymnasieförbund.

En alternativ åsikt kan vara att det inte är föräldrarna som är samhällsproblemet, utan lärarna.

Eftersom skolledningen inte lytt SVT:s uppmaning om att förbjuda gymnasieföreningarna driver nu "journalisterna" en alternativ "lösning" som effektivt ska avliva föreningarna. Detta genom att propagera för att skolan ska börja låsa ute eleverna på kvällarna.

Genom att stänga skolan på kvällarna hindrar man gymnasieföreningarna från att ha möten, menar SVT. Samtidigt kommer man naturligtvis att sabotera även för andra elever som vill vara i skolan av andra anledningar. Att skolan har öppet vissa kvällar i veckan sker ju av en god anledning.

Men hatet mot de "vita, heterosexuella, attraktiva" elever som organiserar sig i föreningar gör journalisterna likgiltiga inför detta.

Läs mer om samma ämne