Terrormisstänkt IS-ledare frias

"Förvarade svärden åt en fakir" En man som beskrivs som ledare inom våldsbejakande islamism i Härnösand har friats från misstankar om förberedelse för terrorbrott. Mannens förklaring om att de sju hemmagjorda svärd som hittats hemma hos honom tillhör en fakir godtas av åklagaren, som nu lägger ned polisutredningen.

En terrormisstänkt IS-anhängare som enligt Polisen har en ledande roll inom Härnösands våldsbejakande islamistmiljö har friats från alla terrormisstankar. Anledningen är att åklagaren köper den terrormisstänkte mannens förklaring om att han bara förvarade de hemmagjorda vapnen åt en fakir.

Den 40-årige islamistiske mannen som bor i Härnösand dömdes i Maj i år till en månads fängelse för att ha dödshotat en tjänsteman på socialförvaltningen, som betalar ut socialbidrag till många av landets mångkulturella invandrare. I samband med polisutredningen gjordes en husrannsakan hos mannen som visade att han förvarade en väska med "minst sju hemmagjorda och skarpslipade svärdsliknande föremål", samt att han även förvarade IS-propaganda, kikarsikte till gevär, två tubkikare samt en påse med glaskross.

Polisen tog inte något av vapnen i förvar. Dock fotograferades dessa och i mitten av Maj inleddes en förundersökning om förberedelse till terroristbrott.

Mannen misstänktes även för att ha försökt skaffa skjutvapen och sprängmedel, samt för narkotikabrott.

Chefsåklagare Daniel Brodén avvisade dock omedelbart misstankarna om att det skulle röra sig om politiska eller religiösa motiv bakom de hemmagjorda vapnens förvaring, och rubricerade istället misstanken som förberedelse till grov misshandel. Nu lägger Daniel Brodén ned polisutredningen helt.

-Brott kan ej styrkas. Han har uppgett att svärden inte tillhör honom, utan de tillhörde en bekant som arbetar som fakir, säger chefsåklagare Daniel Brodén.

Den nu för terrormisstanke friade mannen har tidigare dömts i Sverige för människosmuggling, misshandel och brott mot vapenlagen.

Människosmugglingen bestod i att han körde en tunisier över gränsen till Sverige, trots att denne var förbjuden att beträda EU-länder på grund av att han ansågs vara "våldsbenägen och beväpnad". I det Socialdemokratiskt styrda Sverige fick han dock omedelbart söka asyl. I bilen som användes påträffades IS-propaganda.

Enligt Säkerhetspolisen (SÄPO) har det skett en "enorm" ökning av antalet våldsbejakande islamistiska extremister i Sverige. Sedan 2010 har antalet ökat från 200 stycken till över 2 000. Förklaringen till ökningen är regeringens politik.

Läs mer om samma ämne