Tyskland legaliserar anfallskrig

"EU ett annat namn på Fjärde Riket" Utan debatt har Tyskland nu legaliserat planeringen av anfallskrig. Detta har upprört både politiker i Tyskland och i grannländerna, som tyckt att det var en bra lag som förbjöd Tyskland från att starta krig.

I största hemlighet har Tyskland avskaffat sin lag mot anfallskrig. Detta innebär att Tyskland nu för första gången sedan Andra Världskriget har laglig rätt att anfalla och starta krig mot andra länder. Om man tänkt börja planera för ett anfall och vilket land man isåfall tänkt anfalla först är förtfarande okänt.

Dock är anfallskrig fortfarande otillåtet enligt Tysklands grundlag. Men den straffrättsliga lagen har ändrats så att det nu inte längre finns något straff för de politiker som planerar anfallskrig. Innan den 1 Januari i år var straffet livstids fängelse, eller minimum tio års fängelse om brottet inte ansågs så grovt.

Paragrafen som raderats lydde:

"Den som förbereder ett anfallskrig (artikel 26 punkt. 1 i konstitutionen), som Förbundsrepubliken Tyskland ska delta i och därmed utsätter Förbundsrepubliken Tyskland för krigsfara, skall straffas med fängelse på livstid eller fängelse i minst tio år."

Anfallskrig är förbjudet av FN, men trots detta är det i många länder lagligt. Bland annat i Sverige som i samband med det så kallade Värdlandsavtalet med NATO förra året skrev under på möjligheten att starta anfallskrig mot andra länder tillsammans med NATO. Även i USA är anfallskrig lagligt, vilket möjliggjorde för den förre presidenten (fredspristagare) Obama att slå världsrekord i antalet startade anfallskrig.

Många tror nu att Tyskland ändrat i lagen för att få möjligheten att starta krig mot Ryssland. Men opinionen i Tyskland är inte för ett sådant krig. Tvärtom har många tyskar större förtroende för Rysslands ledare Putin (25 procent) än för USA:s ledare Trump (11 procent).

Men även Polen kan vara ett tänkt mål för tyskt anfallskrig, det är iallafall vad en del politiker i Polen tänker:

-Europeiska unionen (EU) är helt enkelt bara ett annat namn för Fjärde Riket, säger Stanisław Michalkiewicz som är advokat och politisk expert.

Polska konservativa politiker hävdar att Tyskland genom EU nu upplöser de europeiska staterna i syfte att därefter ta över länderna genom EU:s komplicerade och odemokratiska regelverk.

Tysklands numera borttagna lag mot anfallskrig har prövats vid ett tillfälle. Det var efter att den röd-gröna regeringen anmäldes för medhjälp till anfallskrig mot Irak 2006. Justitieministern svarade då med att hävda att Tyskland inte hade planerat anfallskrig mot Irak, det hade bara anfallit utan planering och att därför var anfallskriget inte olagligt.

Läs mer om samma ämne