Nationalistisk festival ska queerifieras

Urfolksfestival ska queerifieras Nationalistiska aktivister får nu genom statens försorg konkurrens av H, HB, HBT, HBTQ, HBTQA och HBTQAI-aktivister, som får betalt för att "queerifiera" den stora etnonationalistiska festivalen i Manndalen i Troms fylke.

Igår startade den kända nationalistiska festivalen Riddu Riddu i Manndalen i Troms fylke i norra Norge. Namnet på festivalen betyder ungefär "Storm" och samlar sedan 1991 nationalistiska samer som vill hylla och stärka sin nationella identititet.

Nytt för i år är att den nationalistiska festivalen förutom att hylla den egna etniciteten även ska hylla homosexlobbyn. Detta i form av en HBTQAI-kåta, där homosexuella, bisexuella, transor, queerfeminister, asexuella och intersexuella ska utveckla och förstärka sin kulturella identitet.

Troms fylke där festivalen arrangeras var fram till 1866 en del av Finnmark amt, och norska och samiska är idag jämställda språk i fylket. Finnmarken är en gammal benämning på norra Norge och vad som i Sverige och Finland numera heter Lappland, och härstammar från Carl von Linnes resor och observationer.

Troms fylke ligger nära den nuvarande norska Finnmarken där flera fylken har en majoritet av samisktalande människor. Norge har fler samisktalande medborgare än Sverige och Finland tillsammans, och omkring hälften av alla samisktalande människor är nordsamer som bor i den nordligaste delen av Norge.

Statliga bidrag leder till Kulturmarxism

Någon Kulturmarxism har inte tidigare firats på festivalen men nu ska den importeras söderifrån. Bakgrunden är att festivalen börjat få statliga bidrag, som ges för att makthavarna i Oslo ska kunna styra festivalens politiska inriktning.

Att genom statliga bidrag ta över och ändra minoriteters kultur och religion är ett trick som de flesta regeringar använder sig av. I Sverige har regeringen bland annat queerifierat Sveriges Asatrosamfund, som då kom att ledas av en judisk pornograf.

Svenska staten jobbar även hårt på att konvertera de olika muslimska församlingarna, dock i hård kokurrens med Saudiarabien och Qatar som hittills skänkt mer pengar och därmed fått större inflytande över hur religionen ska tolkas.

Läs mer om samma ämne