Judar hotas - media mörkar om de skyldiga

Judar hotas av muslimer och vänsterextrema 15 gånger oftare än av "högerextrema". Det visar en vetenskaplig rapport som riksdagsmannen Hanif Bali belyst. Men när media rapporterar om rapporten mörkar man sanningen.

Den Moderata riksdagsledamoten och Israel-vännen Hanif Bali uppmärksammade idag en inte alltför gammal vetenskaplig rapport som beskriver judars situation i Sverige och övriga EU-länder. Rapporten visar att regimens media mörkat och förvrängt hotet som judar utsätts för i Sverige.

Universitets-forskarna Lars Denciks och Karl Marosis rapport uppmärksammades förvisso i media, men då med vinklingen att judar i Sverige är betydligt mer oroliga för attacker än judar i andra EU-länder. Men orsaken till att judar i just Sverige hotas och attackeras betydligt oftare än i andra länder, det mörkades.

Istället för att berätta sanningen om hoten som judar upplever har media istället lyft fram enskilda "klistermärkesattacker" från "högerextremister". Men den vetenskapliga rapporten visar att det INTE är klistermärken som judar är oroade över.

Vänsterextrema och muslimer står för 94 procent av attackerna

Denciks och Marosis rapport delar in antisemitism i tre former: A) Högerorienterad antisemitism, som betonar skillnader i ras och nation. B) Upplysningsfilosofiskt baserad antisemitism, som riktar in sig på kulturen och är allmänt anti-religiös. C) Antisemitism som är förknippad med nationalstaten Israel.

Hotet mot judar i Sverige kommer enligt Dencik och Marosi främst från den tredje formen av antisemitism, den som har att göra med Israel. Och det är främst vänsterextrema och muslimer som ligger bakom hoten och attackerna.

-Judar angrips i Sverige och i andra länder för något Israel gör. Den här typen av våldsbejakande antisemitism har vi sett i Malmö, säger Lars Dencik.

-Vi lägger ner skamligt mycket pengar på säkerhet. I vissa förorter går det inte att vara som jude och man bär överhuvudtaget inga attribut som visar att man är jude. Gör man det blir man utsatt, det kommer nästintill som ett brev på posten, säger Daniel Jonas som är kanslichef för Judiska församlingen i Göteborg.

Den vetenskapliga rapporten visar att judar hotas och attackeras tio gånger oftare av muslimer, än av högerextrema, och fem gånger oftare av vänsterextremister. Något media alltså helt har mörkat, medan man istället har målat upp en motsatt bild som är tvärtemot sanningen.

De mångkulturella hoten och attackerna mot judar i Sverige har lett till att dagispersonalen i Judiska förskolan Chinuch i Malmö nu tar hjälp av kulsprutepistoler för att skydda barnen. Det berättar Kicki Malm, som är ansvarig för den nationalistiska judiska förskolan, för Svenska Dagbladet.

Läs mer om samma ämne