Regeringen satsar 200 miljoner på våtmarker

Ska bygga nya träsk och myrar Ett av världens vattenrikaste länder ska nu bli ännu vattenrikare när regeringen satsar 200 miljoner skattekronor på att bygga fler träsk och myrar. 15 av dessa 200 miljoner kronor hade kunnat rädda BB i Sollefteå.

Sverige är ett av världens vattenrikaste länder, med fler sjöar och floder än de allra flesta länder på Jorden oavsett storlek. Sverige har omkring 100 000 sjöar, och vattenrikedomen finns spridd över hela Sverige förutom Skåne.

Trots detta har politikerna den senaste tiden börjat skrämma upp medborgarna med argument om att det är "vattenbrist". Detta för att grundvattnet är lägre än normalt i år på de flesta håll i landet.

Enligt regeringen beror "vattenbristen" och det låga grundvattnet på att marken dikats ut. Den största boven i detta är regeringen själv, som bland annat har betalat folk att gräva så kallade krondiken över hela landet.

Krondikena grävdes under första hälften av 1900-talet för att öka mat- och skogsproduktionen och göra Sverige rikare. Men utdikningen av våtmarker kan inte förklara att grundvattennivån är lägre just i år. Det är mer sannolikt att det beror på slumpen, och att regeringen blåser upp problemet för att få folk att glömma andra problem.

Men ändå ska nu regeringen alltså satsa 200 miljoner kronor på att skapa fler träsk och myrar. Alltså tvärtom mot när man betalade folk för att dika ut träsken och myrarna.

Förutom den direkta kostnaden på 200 miljoner skattekronor tillkommer en indirekt kostnad för den skogsmark och jordbruksmark som blir obrukbar när den på konstgjort väg sätts under vatten.

Om regeringen istället för att satsa 200 miljoner skattekronor på att bygga nya träsk hade satsat 185 miljoner skattekronor på fler träsk hade man haft 15 miljoner kronor över att rädda BB i Sollefteå med.

Men som vanligt handlar politik om prioriteringar och Socialdemokraterna vill absolut lägga ned BB i Sollefteå.

Läs mer om samma ämne