Regeringen flyger Greklands asylsökare till Luleå

3 000 asylsökare kostar 7,5 miljarder kronor. Nu storsatsar den Socialdemokratiska regeringen på fler asylsökare genom att flyga Greklands asylsökare till Luleå. Initiativet kommer ifrån EU som nu ska tvinga alla länder i Europa att blanda upp sina befolkningar.

I veckan landade det första specialflyget med 250 asylsökande afrikaner och syriska medborgare på flygplatsen i Luleå, som trots att den ligger i Sverige heter "Luleå Airport". Sammanlagt ska Socialdemokraterna flyga 3 000 asylsökare till Sverige, varav över 1 000 ska placeras i Norrland och på ett utomrättsligt sätt ges asyl.

När statliga regimmedian SVT intervjuar en av de så kallade flyktingarna visar det sig att han flytt från ett fängelsestraff, som väntar honom eftersom han vägrat att försvara sitt folk mot de islamistiska terrorgrupperna som härjar i Syrien.

Att vapenvägra är ett brott även i Sverige, och kan ge 4 års fängelse. Men att asylsökaren kommer att åtalas i Sverige är föga troligt. Den svenska regimen stödjer nämligen många av de religiösa terrorgrupperna i Syrien och anser att det vore bättre om de styrde landet, och att Syriens sekuläre vänsterpresident Assad mördades - precis så som de Väststödda islamisterna med Västvärldens hjälp mördade Muammar Ghadaffi i Libyen och den sekuläre presidenten Najibullah i Afghanistan.

Samtidigt inleder nu överstatliga och odemokratiskt styrda EU en så kallad "rättsprocess" mot själva demokratin i Polen, Tjeckien och Ungern. Detta eftersom dessa länder vägrat att göra som Sverige nu gör, att ta över andra EU-länders asylsökare. EU inleder "rättsprocessen" mot demokratierna trots att EU:s egna lagar säger att asylsökare ska söka asyl i det första EU-land de tar sig in i, alltså tvärtemot det nu EU kräver.

Att EU nu på rent absurda sätt bryter mot sina egna lagar och börjar tvinga de underlydande staterna att ta emot så kallade flyktingar visar att det egentligen inte handlar om att hjälpa människor, utan att syftet är ett regelrätt folkmord på de europeiska folken där dessa ska utrotas genom att de assimileras med Tredje Världens befolkning.

Att följa EU:s order kommer att kosta Socialdemokraterna 7,5 miljarder skattekronor. Om Socialdemokraterna istället gjort som Polen, Tjeckien och Ungern och vägrat hade man istället kunnat använda de pengarna till att rädda BB i Sollefteå 500 gånger om.

Men Socialdemokraterna vill hellre lägga ned BB.

Läs mer om samma ämne