Socialdemokraterna börjar privatisera Bostaden

Utan demokratisk förankring Socialdemokraterna i Umeå vill börja att privatisera allmännyttan. Beslutet ska tas rekordsnabbt när många är lediga. Många tror nu att orsaken till den odemokratiska processen är att makthavarna vill överföra samhällets tillgångar till sina vänner och bekanta.

Socialdemokraterna i Umeå ska börja privatisera det kommunala bostadsföretaget Bostaden AB. Trots att man i valrörelserna hävdat att man är mot en utförsäljning av allmännyttan har man plötsligt i tysthet bytt ställning. Nu försöker man i ilfart att sälja ut 10 procent av det kommunala bostadsföretaget innan någon hinner protestera eller byta parti att rösta på i valen.

Som ett resultat av Socialdemokraternas plötsliga privatiseringsiver har ett folkinitiativ bildats på sociala medier. Initiativet får stöd av Vänsterpartiet och av många av Socialdemokraternas gräsrötter, som har en annan värdegrund än partiledningen.

-Det handlar om hur besluten ska tas, detta har gått fort och det verkar inte finnas förankring i partiet [Socialdemokraterna] och hos Umebor i stort. Nu är inte något beslut taget och vi vill markera att det inte borde tas. Den ordning det skett i är väldigt tveksam.

-De borgerliga partierna har sagt det klart och tydligt att de är för och nu även sossarna. I ett politiskt beslut är det en motorväg för de nu, inget stoppar de. Därför måste man göra något underifrån för vi vill inte se att detta beslutas bakom stängda dörrar, säger Anton Karlsson som är en av intiativtagarna till folkinitiativet.

Målet för folkinitiativet är att samla in 9 000 namnunderskrifter så att man kan få till stånd en folkomröstning i frågan.

De Socialdemokratiska makthavarna försöker att lura folket att utförsäljningen är till för att Bostaden lider brist på pengar och inte kan både bygga nytt och upprusta sina gamla lägenheter. Men Bostaden har tillgångar på över 5 miljarder kronor och över 1 miljard kronor i eget kapital. Så pengar fattas inte.

Socialdemokraterna hoppas på att få in 1,2 miljarder kronor genom att sälja totalt 1 600 lägenheter och studentrum. Utförsäljningen har stöd av de borgerliga partierna, inklusive Miljöpartiet.

På sociala medier misstänker många nu att det supersnabba beslutet om en privatisering som ska tas i sommar när många är lediga är till för att kunna sälja lägenheterna till några av beslutsfattarnas vänner och bekanta.

Läs mer om samma ämne