Sverigedemokraterna ska bli Vårdpartiet

Ska rädda den svenska sjukvården 8 miljarder extra lovar Sverigedemokraterna ge till vården. Det är 8 gånger mer än Socialdemokraterna lovar ge till vården, och 7 gånger mindre än vad Socialdemokraterna satsar extra på Migrationsverket. Nedan förklarar Fjällsjö Nyheter varför sociala frågor är viktigare än politiska frågor och varför sjukvården kommer att bli framtidens viktigaste valfråga.

De senaste åren har regeringarna, både de blå och de röda, börjat att kraftigt underfinansiera sjukvården i Sverige. Ingen förklaring har getts på varför, men det verkar som att man vill köra sjukvården i botten så att man på så vis kan få väljarnas stöd för att privatisera den.

Det Nya Sverige som just nu skapas av Socialdemokraterna är på många vis korporativistiskt, i meningen att de stora privatägda bolagen ges allt mer makt över samhället. Målet för samhällsutvecklingen verkar vara att en liten grupp människor, inte sällan från utlandet, ska äga alla samhällsinstitutioner i Sverige.

Folket ska arbeta och betala skatt, och skatten ska sedan gå till vinst för denna lilla grupp människor - som fungerar som en sorts ny adel som folket enligt lag är tvingade att betala skatt till.

I denna process lider sjukvården just nu fruktansvärt stora skador. Det är inte bara att avdelningar och hela sjukhus läggs ned, eller att patienter dör i väntan på vård eller vanvårdas till döds, hela organisationen är i sönderfall eftersom det blir allt färre medborgare som vill ställa upp och vara en del i den svenska vårdapparaten.

Sjukvården är framtidens viktigaste valfråga

Mycket talar för att sjukvården inom tio års tid kommer att ersätta migrationen som den viktigaste valfrågan för vanligt folk.

Det är i ljuset av detta som Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson förklarat att SD ska bli Sveriges nya Vårdparti.

Detta är ett väldigt klokt taktiskt drag. Därför att SD är de enda som kan peka på var pengarna till vården ska tas ifrån: Migrationsverket. Man kan kalla det en skatteväxling. Totalt vill SD skjuta till hela 8 miljarder kronor per år till vården, varav merparten ska gå till den hårt ansträngda sjukhuspersonalen.

Trots att det är mycket pengar, hittas de lätt om man slaktar Migrationsverket och de politiska idéer som de senaste åren blåst upp dess budget med tusentals procent. 2014, ett år innan Totalinvandringen började, begärde Migrationsverket 48 miljarder kronor extra. Annars skulle man vara tvungna att släppa invandringen fri sa man. 2016 begärde Migrationsverket 60 miljarder kronor extra.

Totalt fick Migrationsverket 73 miljarder kronor 2016, vilket var 54 miljarder kronor mer än vad den Socialdemokratiska regeringen budgeterat för. Exemplet visar att det finns pengar till vården också, och att regeringen bevisligen har bestämt sig för att svälta ut landets sjuka och vårdpersonalen som vill ta hand om dem.

Sociala frågor är valtaktiskt viktigare än politiska frågor

Vården är dessutom en perfekt fråga att profilera sig på eftersom det är en social fråga, och inte en rent politisk fråga.

Exempel på historiskt viktiga politiska frågor är monarkism, kommunism, kapitalism, EU, NATO, rasism/antirasism, Judefrågan, Fri invandring, HBTQ, nazister, häxor, sälar osv. Politiska frågor kan som regel inte locka särskilt många väljare, och skapar ofta lika många fiender som vänner.

Den stora politiska läxan som Ryska revolutionen ger är just detta, att partier som driver politiska frågor misslyckas i valen, medan det är partier som driver sociala frågor som lyckas vinna de stora massornas stöd.

Exempel på historiskt viktiga sociala frågor är skattetrycket, religionsfrihet, arbetslösheten, sjukvården, kriminalitet, sexuella trakasserier på badhusen osv. Det är sådana frågor som vanligt folk bryr sig om. Och det är väldigt, väldigt få som blir ovänner med en om man lovar att sänka arbetslösheten, eller att minska villainbrotten.

Medan de övriga partierna är i fritt fall förtroendemässigt har Sverigedemokraterna gjort de ställningstaganden som kan komma att göra partiet till det dominerande i svensk politik.

Läs mer om samma ämne