Svenskar dör av överbeläggningar

Pengarna har satsats på annat Vården går just nu på knäna på grund av brist på pengar och personal. Det har gått så långt som att var fjärde dödsfall som anmäls på sjukhusen nu beror på överbeläggningar.

Det hare skett en dramatisk ökning av överbeläggningarna i många landsting i Sverige. I exempelvis Västernorrland har överbeläggningarna fördubblats de senaste tre åren, från 3,6 procent 2014 till 6,6 procent 2017. Det visar siffror från Sveriges Kommuner och Landsting.

Orsaken är att staten underfinansierar sjukhusvården i Sverige. Landstingsskatten räcker inte på långa vägar att finansiera vården, och vården har därför länge varit i behov av pengar från staten. Men staten har börjat att till synes medvetet ge för lite pengar till den gemensamt ägda vården för att den ska kunna klara sitt uppdrag.

Istället för att ge sjukhusvården de pengar den kräver satsar staten skattepengarna på främst Polisen och Migrationsverket. Resultatet är att överbeläggningarna skjuter i höjden, och att kraven på att privatisera sjukhusen får ökat stöd.

På Sunderbyns sjukhus i Norrbotten är två av tre vårdavdelningar idag överbelagda samtidigt som en av fyra vårdplatser har lagts ned. Allra värst är det på hematologiavdelningen, där människor med blodsjukdomar vårdas. Beläggningsgraden där är 133 procent.

Runt Stockholm är situationen på vissa håll ännu värre. På Nya Karolinska i Solna har nästan var tionde inplanerad barnoperation ställts in. Barnläkarna kallar situationen för ett haveri. En tredjedel av vårdplatserna är stängda och svårt sjuka barn tvingas vänta på att få livsnödvändig vård.

Krisen på landets sjukhus beror inte bara på brist på pengar. Det är även brist på personal, eftersom personal slutar när politikerna och cheferna medvetet saboterar verksamheten i syfte att få sjukhusen att lägga ned mot väljarnas vilja.

Nu kommer även rapporter om att vårdkrisen dödar människor. Av de Lex Maria-anmälningar som gjordes förra året gällande onödiga dödsfall på sjukhus var plats- och personalbrist orsaken i var fjärde fall.

Frågan är vem som ska hållas ansvarig för dödsfallen? Är det riksdagspolitikerna, landstingspolitikerna, landstingsbyråkraterna, eller de väljare som röstat oansvarigt i valen? Om ingen ställs till svars för dödsfallen är risken uppenbar att det kommer att fortsätta dö människor i Sverige på grund av vanstyret.

Läs mer om samma ämne