Nationalistiskt dagis i Umeå

Satsar på samisk nationalism Efter att i många år ha brottats med ett bristande intresse för samisk kultur och etnocentrism lovar nu Umeå kommun att man till hösten kommer att ha upparbetat ett tillräckligt stort intresse för att då kunna starta upp en exklusivt etniskt samisk förskola åt de barn i Umeå kommun som vill välja bort mångkulturella erfarenheter.

Umeå kommun har i många års tid arbetat för att starta upp en nationalistisk förskoleverksamhet i Umeå. Fram tills i år har intresset varit svagt, men nu har kommunen hittat sex samiska barn som de ska bygga förskolan kring. Det nya dagiset ska vara helt utan mångkultur, och istället satsa på etniskt ren monokultur, så kallad enfald.

Som så kallat samiskt förvaltningsområde är Umeå kommun skyldig enligt lag att erbjuda en etniskt samisk förskola, men hittills har man inte kunnat följa lagen eftersom det inte funnits något intresse för en sådan förskola.

Nu ska iallafall förskolan starta, även om verksamheten i början måste ske genom icke-samiska förskollärare som inte kan tala någon samiska alls. Hösten 2017 ska förskolan vara igång.

-Vi ställer inga krav att förskolläraren ska kunna tala samiska, det förstår vi är näst intill omöjligt, säger Lena Enemark som är utvecklingsledare på Umeå kommun.

Förskolan ska ligga på Teg i Umeå och i början heter det att man ska ha fokus på samiskt språk och samisk kultur. Målet är dock att verksamheten på sikt ska bedrivas helt på samiska och omfatta alla de samiska språk som vårdnadshavare i kommunen efterfrågar.

Läs mer om samma ämne