Professor polisanmäld för förtal

Hetsade mot SD på föreläsning. Professor Per Ödling på Lunds Tekniska Högskola polisanmäls av Sverigedemokraterna efter att under ett besök i Norrbotten ha hetsat mot en av partiets företrädare på en föreläsning om digitalisering och regional tillväxtpolitik. Professorn verkar ha försökt skylla Förintelsen på Sverigedemokraternas gruppledare.

Mitt under en föreläsning om digitalisering och regional tillväxtpolitik som Region Norrbotten anordnade gick plötsligt föreläsaren Per Ödling till politisk attack mot Sverigedemokraternas gruppledare, som kommit till utbildningsdagen för att lära sig om telekommunikation.

Per Ödling gick plötsligt fram till Sverigedemokraternas gruppledare Magnus Häggblad och satte en bok om Förintelsen i händerna på honom, tillsammans med några anklagande ord. Tilltaget väckte förtjusning hos de politiskt korrekta mobbarpersonligheter som deltog på mötet från regimens partier. Följden blev att Häggblad valde att lämna mötet.

Nu polisanmäls professorn av Sverigedemokraterna. Enligt oppositionspartiet är det felaktigt och brottsligt att peka ut partiets företrädare som ansvariga för Förintelsen.

-Det handlar om ärekränkning eller grovt förtal och vi kommer att gå vidare på de sätt vi kan, säger Häggblads partikollega Robert Håkansson.

Andra som är kritiska är Regionfullmäktiges ordförande Elisabeth Lindberg:

-Vi kan bara beklaga det, vi hade ingen aning om det i förväg.

-Det var ett övertramp, på helt eget bevåg, säger Lindberg.

Enligt professor Per Ödling kan vi dock se fram emot en snar lösning på problemet med politiska extremister inom den svenska universitetsvärlden. Professorn har nämligen profilerat sig med att påstå att universiteten i Sverige kommer att läggas ned, likt varven och textilindustrin gjorde.

Enligt Professor Per Ödling kommer universiteten att börja läggas ned i Sverige om 5 år. Istället ska svenska studenter köpa kurser på Internet från utländska privatägda universitet.

Läs mer om samma ämne